Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Výroba

LAMINÁRNÍ BOXY

Laminární box vertikální

LAMINÁRNÍ BOX S VERTIKÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU FBB

pro ochranu produktů, vhodný pro obecné použití

 • úsporný, spolehlivý, tichý
 • vysoká variabilita zákaznických úprav
 • chytré řízení (SMART) - nejmodernější systém řízení CR2000

Mobilní mikrobiologický bezpečnostní box MSC

LAMINÁRNÍ BOX S VERTIKÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU FBB-IVF

pro ochranu produktů, speciálně vyvinutý pro zpracování tkání a buněk a centra asistované reprodukce

 • optimální řešení pro práci s buňkami
 • vylepšený antivibrační systém 
 • tichý provoz
 • spolehlivý a úsporný
 • chytré řízení (SMART) - nejmodernější systém řízení CR2000  

Laminární boxy od LABOXu

KVALITNÍ, SPOLEHLIVÉ A OPRAVDU TICHÉ

s garantovanou doživotní zárukou
dostupnosti náhradních dílů
a servisním zajištěním,
plně vyhovující novému GMP, Annex 1

logo 1 logo cz
Mobilní mikrobiologický bezpečnostní box MSC

LAMINÁRNÍ BOX PRO MIKROMANIPULACI FBB-R-IVF

pro ochranu produktu, speciálně vyvinutý pro zpracování pomocí mikromanipulace, např. IVF (ISCI/IMSI)

 • aktuálně nejlepší řešení pro práce pomocí mikromanipulátorů v prostředí s lamináním prouděním  
 • maximální ochrana proti vibracím. Pracovní deska je fyzicky oddělena od laminárního pole
 • tichý provoz
 • spolehlivý a úsporný
 • chytré řízení (SMART) - nejmodernější systém řízení CR2000
 

MIKROBIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTNÍ BOXY (BIOHAZARD) DLE ČSN EN 12469:2000

MIKROBIOLOGICKÝ BEZPEČNOSTNÍ BOX (MSC) ŘADY MBB

MIKROBIOLOGICKÝ BEZPEČNOSTNÍ BOX (MSC) ŘADY MBB

třídy II. dle EN 12469:2000
pro ochranu produktu, pracovníka i okolí

 • nejmodernější pracovní stanice, nejvyšší třída účinnosti na těsnost, sterilizovatelnost a čistitelnost
 • plně automatizovaný provoz
 • chytré řízení (SMART) – nejmodernější systém řízení CR2000 

Nejmodernější řídící systém SMART CR2000

ŠETŘÍ ČAS, ENERGII I NÁKLADY

přátelské ovládání s vysokým komfortem, kontinuální monitoring, plný audit trail, vzdálené ovládání i servis, dozorové centrum 24/7

Mobilní mikrobiologický bezpečnostní box MSC

BIOLOGICKÝ IZOLÁTOR (MSC) ŘADY IZO 85

mikrobiologický bezpečnostní box
třídy III. dle EN 12469:2000 (rukávcový box) pro absolutní ochranu produktu, pracovníka i okolí

 • spolehlivý a odolný 
 • přenosný - vhodný i pro mobilní laboratoře
 • rozšiřitelný o sorpční filtr
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB-IVF

MIKROBIOLOGICKÝ BEZPEČNOSTNÍ BOX MBB-IVF

třídy II. dle EN 12469:2000
pro ochranu produktu, pracovníka i okolí, speciálně vyvinutý pro zpracování tkání a buněk a centra asistované reprodukce

 • optimální řešení pro práci s buňkami a tkáněmi
 • bezkompromisní integrace topné plochy a mikroskopu
 • vylepšená ergonomie - nízké vybrace a tichý provoz
 • plně automatizovaný provoz, vzdálená správa
 • chytré řízení (SMART) – nejmodernější systém řízení CR2000 
 

LAMINÁRNÍ MODULY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ S LAMINÁRNÍM PROUDĚNÍM

Laminární modulární systém FBB - PORTÁL

MODULÁRNÍ SYSTÉM FBB - PORTAL

pro ochranu produktu, pro krytí
technologií a manuálních pracovišť

 • spolehlivý, vhodný i pro práce v režimu 24/7 
 • vysoká variabilita sestav, včetně krytí technologických linek   
 • stavebnicové řešení umožňující transport běžnými cestami 
Laminární box třídy II. biohazard - Nuclear

STÍNĚNÝ LAMINÁRNÍ BOX (MSC) TŘÍDY II. BIOHAZARD NUCLEAR MBB-NS

pro ochranu produktu i pracovníka s úpravou pro práci s ionizujícím zářením s novou generací ovládání

 • spolehlivé a klientsky přívětivé řešení
 • vybavení plně dle požadavku klienta
 • chytré řízení SMART (nejmodernější systém řízení CR2000) 
 • nadstandardní servis, vzdálené ovládání a servisní podpora
 
Zákaznické aplikace

ZÁKAZNICKÉ APLIKACE

rozplňovací boxy
navažovací boxy
vzorkovací boxy

 • možnost klientských úprav
 • variabilita řešení
 • projekční podpora
Závěsný laminární box FBB120-R

ZÁVĚSNÝ LAMINÁRNÍ BOX FBB120-R

řešení laminárního pole s maximální eliminací vibrací

 • maximální eliminace vybrací od ventilátorů boxu
 • vhodné pro manipulaci s buňkami, či jiné přesné práci 
 • nízké provozní náklady
 

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ PRO ČISTÉ PROSTORY

Signalizační zařízení pro čisté prostory

ANTIVIBRAČNÍ STŮL LFM-75

Antivibrační řešení vhodný pro práce s mikroskopem, váhami, i pro mikromanipulaci. Vedle vynikajících parametrů, je vhodný i do čistých prostor a laboratoří s řízenou čistotou vzduchu dle ČSN EN ISO 14644. Je ergonomicky řešený, má nízký profil a je bezúdržbový.

 • Účinné pohlcení vibrací
 • Bezúdržbový
 • Ergonomický
Signalizační zařízení pro čisté prostory

TELEFON PRO ČISTÉ PROSTORY CLEAN ROOM PHONE K-2000 VOIP

Telefon do čistého prostoru zabezpečuje hlasovou komunikaci mezi místnostmi čistého prostoru i okolím. Je plochý, čistitelný a dezinfikovatelný běžnými prostředky a splňuje vysoké krytí IP55. Zařízení lze integrovat do panelu čistého prostoru o tloušťce 60mm, nebo je možné instalovat na zeď. Zařízení vychází z požadavků na Čisté prostory dané normou ČSN EN ISO 14644-1

 • čistitelný, dezinfikovatelný
 • kompaktní rozměry
 • WEB based konfigurace
Signalizační zařízení pro čisté prostory

SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ČISTÉ PROSTORYINTERLOCKING SYSTEM SZ-2000

signalizace stavu dveří ("Interlock system") podporuje dodržování správného toku lidí a materiálu v čistých prostorech, aby nedošlo ke kontaminaci vnitřních prostor i samotného produktu. Zařízení vychází z požadavků na
Čisté prostory dané normou ČSN EN ISO 14644-1.

 • vysoká spolehlivost a jednoduchá obsluha  
 • standardní i nadstandardní funkce
 • rozšiřitelný o čidla jiných výrobců
 
LAMINÁRNÍ BOXY - VÝKLAD POJMU, ZÁKLADY A DOPORUČENÍ

Laminární boxy jsou zařízení určená pro činnosti kde je nutná ochrana pracovního prostředí nebo zpracovávaného produktu před částicovou, případně i biologickou kontaminací. Základem je využití principu laminárního proudění vzduchu a vysoceúčinné filtrace. Laminární proudění vzduchu zajištuje rovnoměrné obtékání zpracovánaného produktu filtrovaným vzduchem. Filtraci zajištují vysoceúčinné filtry o účinnosti minimálně 99,995%, to odpovídá třídě filtrů H13. V rámci našich zařízení využíváme filtraci třídy H14, což považujeme za nejvhodnější řešení jak z hlediska ochrany, tak z hlediska provozních nákladů. Pro využití maximální sorpce filtru, tedy jejich využitelnou kapacitu, je vhodné využívat ventilátory se silným motorem. S výkonem ventilátoru a jeho kvality souvisí i hlučnost laminárního boxu. Díky využití kvalitních, velmi výkonných ventilátorů, s elektronickou reagulací, s možností práce v režimu 24/7, dosahujeme velmi nízké hladině hluku, při maximálním využití sorpční kapacity filtrů a nízké spotřebě elektrické energie. Mezi tyto špičkové zařízení patří např. FBB, FBB-IVF.

Číst více

V případě, že je zpracováván produkt, nebo látka, která je potencionálně nebezpečná, tak se používají mikrobiologicky bezpečnostní boxy dle EN 12469. Mezi potencionálně nebezpečné materiály či činností patří zpracování krve, biologických vzorků, chemických látek, tkání, buněk apod.  Mikrobiologicky bezpečnostní box je znám i pod názvem biohazard. Oproti klasickému laminárnímu boxu chrání nejen vlastní zpracovánavný materiál, ale i okolí od jeho případného vlivu. Veškerý vzduch, který vychází z pracovního prostoru zařízení prochází přes odtahový, vysoceúčinný, filtr. Stejně jako u laminárního boxu jsou hlučnost, vibrace, provozní náklady, a další parametry, závislé na kvalitě a dimenzování   technického i pracovního prostoru, vysoceúčinného filtru, ventilátoru a řídicího systému. Norma EN 12469 boxy dělí dle účinnosti na těsnost, čistitelnost a sterilizovatelnost do tří kategorií (A, B, C). Mikrobiologický box MBB a MBB-IVF získali nejvyšší známky ve všech katagoriích. Je to především díky dokonalé konstrukci a inovativním řešením. Mezi technologickou špičku patří např. ovládání čelního skla, který zajištuje bezpečnou práci, možnost vkládání velkých předmětů do pracovního prostoru a bezpečného čistění kompletní plochy  skla.

Speciálním typem pro ochranu pracovního prostředí jsou zařízení pokrývající větší plochy, např. krytí technologických linek. Pro tyto účely se používá modulární systém FBB-Portal. V mnohých případech toto řešení je ekonomicky výhodnější, než realizace klasického čistého prostoru. Velikost pracovního plochy a prostoru se řeší dle potřeby.  U těchto zařízení se mnohdy využívá kombinace laminárního a turboletního proudění. 

V dnešní době je nadmíru vhodné využívat moderní systém řízení těchto kritických zařízení, jako je CR2000 využitý u našich zařízení. Moderní řízení by mělo zajistit autonomní nastavení a sledování provozních parametrů, upozornění na poruchy, včasnou notifikaci blížících se neshodných stavů, jako je blížící se potřeba výměny filtrů apod, V rámci zajištění kvality a případné investigace problémů s kvalitou výroby, je více než vhodné mít řídící systém vybaven registrem změn, a monitoringem dat. Z hlediska plné kontroly nad zařízením a minimalizace odstávek mají mít dnešní zařízení možnost vzdáleného přístupu. Ten umožňuje jak vzdálené ovládání, tak i vzdálený servis. Mezi přednost využití dnešní, moderní technologie, patří i možnost pružné reakce na nové požadavky dozorových úřadů, managementu kvality a samozřejmě i doplnování nových funkcí, které zvyšují produktivitu a zjednodušují obsluhu. Tyto požadavky se řeší možnost aktualizace firmware. Toto patří, vedle využití kvalitních technologií, kvalitních materiálů, kvalitní konstrukce a odpovědné obchodní politice, mezi nejdůležitější podmínky pro zajištění trvalé udržitelnosti, Naše zařízení tyto podmínky plně splňují. Jako výrobce garantujeme servisní zajištění po celou dobu životnosti zařízení. Jistě tento přístup znamená vyšší investiční náklady, ale díky nízkým provozním nákladům a dlouhé technické i technologické životnosti, patří mezi ekonomicky nejvýhodnější.

Typické oblasti použití laminárních boxů:

 • farmaceutický průmysl
 • biotechnologie
 • zdravotnictví
 • automobilový průmysl
 • potravinářský průmysl
 • chemický průmysl
 • elektrotechnický průmysl
 • strojírenství
 • optika
 • letectví a kosmonautika
 • kosmetický průmysl

Laminární box od společnosti Labox.