Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Laminární modulární systém FBB120-PORTAL

Použití

Laminární moduly jsou použitelné všude tam, kde je nutné vykonávat pracovní operace v bezprašném prostředí, například zdravotnictví, farmacii, jemné mechanice, optice, elektronice a pod.

Jednotlivé moduly lze sestavovat do řad a vytvářet tak souvislé pracovní linky s laminárním prouděním vzduchu nad pracovními stoly nebo technologickými linkami. Pracovní linka je tak chráněna před částicovou a bakteriální kontaminací.

 • Přizpůsobení skladby laminárních modulů na základě rozměrů a potřeb technologie
 • Individuální nastavení rychlosti proudění od 0 do 0,8 m/s
 • Nízké pořizovací náklady
 • Možnost nepřetržitého provozu (24/7)
 • Použití bezúdržbových ventilátorů zajišťující maximální spolehlivost
 • Forma stavebnice umožňující transport zařízení běžnými přístupovými cestami
 • Dle potřeby lze modulový systém vyrobit jako pojezdný
 • Při změně technologie lze prvky použít znovu pro krytí jiné technologie.
 • Splňuje požadavky LEK-17 

Konstrukce

Každý modul je vybaven ventilátorem s elektronicky řízeným elektromotorem. Otáčky ventilátoru jsou řízeny mikroprocesorovou jednotkou, která snímá rychlost laminárního proudění na každém modulu zvlášť a udržuje ho na v programu nastavené hodnotě. Snímaná rychlost je zároveň zobrazována na displeji řídící jednotky na ovládacím panelu.

Standardně jsou moduly dodávány s naprogramovanou rychlostí 0,45 m/s. Na přání lze rychlost nastavit v rozsahu 0,2 až 0,6 m/s. Tuto programovou změnu může na přání též provést servisní technik i u již dodaného a provozovaného zařízení.

Vybavení modulů velmi výkonnými ventilátory s plynulou automatickou regulací otáček umožňuje dlouhodobě udržovat požadovanou rychlost proudění vzduchu s vysokou přesností i přes postupné zanášení filtru a optimálně tak využít jeho maximální životnost.

Plášť modulu je z pozinkovaného plechu (případně nerez), jehož venkovní strana je opatřena polyesterovým lakem odstínu RAL 9010. Tichý provoz je zajištěn kvalitním tlumičem hluku. Filtrace vzduchu je zajištěna filtrační vložkou standardně s třídou filtrace H13 (HEPA), na přání lze osadit libovolně s vyšší třídou filtrace. Rám je vyroben z ocelových uzavřených profilů opatřených vysoce chemicky odolným práškový vypalovacím lakem.

Po obvodu je sestava laminárních boxů ohraničena buď plastovými lamelovými závěsy, (šířka lamely 200 mm, tloušťka 2 mm), které se navzájem překrývají nebo zástěnami z organického skla. Půdorysná velikost modulů může být různá, což umožňuje pokrytí libovolné plochy.

TŘÍDA ČISTOTY

Podle EN ISO 14644 třída čistoty ISO 5 - 9, dle US FS 209E třída čistoty 100 - 100.000, ve farmaceutickém průmyslu odpovídá jakostní třídě A-D dle GMP, resp. VYR 36 (91/356/EEC).

FBB120PORTAL DETAIL
 

Příslušenství

Plastové lamelové závěsy

Po obvodu může být sestava laminárních modulů ohraničena plastovými lamelovými závěsy (šířka lamely 200mm, tloušťka 2mm), které se navzájem překrývají.

Osvětlení

Světlo v pracovním prostoru je zajištěno jednak z okolí přes plastové závěsy a jednak zářivkami osazenými pod čelním panelem portálu.

Pojízdná verze

Dle potřeby lze modulový systém PORTAL verze 2 a výše vyrobit jako pojízdný.

Zákaznické úpravy

Na přání zákazníka je možné provedení i dalších úprav dle individuálního přání zákazníka. (pevná stěna, speciální držáky sklopná police, sušící tyč, barevné úpravy, celonerezová verze AISI 304, AISI 316 ...)

Výhody laminárního modulového systému - Labox

 • Nízká pořizovací cena – podle příslušenství, požadovaných úprav a celkové velikosti kryté plochy
 • Systém umožňuje pokrýt přesně jen Vámi požadovanou plochu.
 • Instalace systému z rozměrově i hmotnostně nevelkých prvků neklade zvláštní nároky na transportní cesty a i rozměrově velkou sestavu lze instalovat v místnosti se zcela běžnými přístupovými cestami.
 • Při změně technologie lze prvky použít znovu pro krytí jiné technologie.
 • Zařízení je dimenzováno pro nepřetržitý provoz. Ventilátory jsou bezúdržbové.
 • Výměny filtrů jsou jednoduché, stejně jako zářivkové trubice
Do podhledu integrovaná verze
modul integrovan verze
modul semiintegrovan verze
 
Portálová verze
portalova verze
 

Rozměry-příkladové sestavy FBB120-12

Typ

Rozměry pracovního prostoru

/mm/

Příkon ventilátoru při

rychlosti 0,45 m.s-1 [W]

šířka hloubka
PORTAL 12-1 1160 565 380
PORTAL 12-2 1160 1130 760
PORTAL 12-2S 2320 565 760
PORTAL 12-3 1695 1160 1140
PORTAL 12-4 2260 1160 1520
PORTAL 12-8 2320 2355 3040
PORTAL 12-10 2900 2355 3800

* jestliže potřebujete jiné rozměry zařízení, tak nás prosím kontaktujte.

 

Rozměry-příkladové sestavy FBB120-16

Typ

Rozměry pracovního prostoru

/mm/

Příkon ventilátoru při

rychlosti 0,45 m.s-1 [W]

šířka hloubka
PORTAL 16-1 1560 565 440
PORTAL 16-2 1560 1130 880
PORTAL 16-2S 3120 565 880
PORTAL 16-3 1695 1560 1300
PORTAL 16-4 3120 1130 1750
PORTAL 16-8 2260 3120 3500
PORTAL 16-10 2825 3120 4370

* jestliže potřebujete jiné rozměry zařízení, tak nás prosím kontaktujte.