Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Laminární box pro mikromanipulaci FBB-R-IVF

Aktuálně nejlepší řešení pro činnosti kde je nutná ochrana prostředí pomocí laminárního boxu a současně minimalizovat vibrace. Zařízení bylo speciálně vyvinuto pro práci s buňkami pomocí mikromanipulátorů, např. ISCI/IMSI v rámci lVF. Sestava je složena z komponentů, které byly úspěšně testovány v provozu a i díky tomu dosahuje optimálních vlastností pro práci v laboratoři. Laminární box zajišťuje vynikající ochranu před částicovou a bakteriální kontaminací zpracovávaných buněk a tkání a současně plně eliminuje vibrace do pracovního prostoru. V rámci uceleného řešení je stůl vybaven antivibrační deskou. 

  • echnologicky nejvyspělejší řešení pro práce pomocí mikromanipulátorů v prostředí s laminárním prouděním
  • kontinuální monitoring tlakové ztráty na filtru, teploty a rychlosti proudění vzduchu v pracovním prostoru,  teploty na topných deskách apod. s exportem dat na email (volitelně na USB)
  • efektivní eliminace vibrací od ventilátoru laminárního boxu
  • nejmodernější, plně automatizovaný, řidící systém CR2000
  • doživotní technologická záruka na servis a náhradní díly
  • variabilita antivibračních desek (aktivní nebo pasivní)
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB

LAMINÁRNÍ BOX 

Box v pracovním prostoru zajišťuje třídu čistoty A dle EC GMP Volume 4, Annex1, požadovanou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a díky nízké úrovni vibrací zároveň poskytuje ergonomicky ideální podmínky pro práci s mikroskopem i mikromanipulátorem.  Řízení je zajištěno nejmodernějším řídicím systémem CR2000, které je inspirováno aktuálními požadavky průmyslu 4.0. Tento řidící systém zajišťuje bezproblémový chod zařízení, plnou kontrolu nad řízením i vzdálené ovládání. Ovládání boxu je možné jak přes dotykovou obrazovku, tak i vzdáleně pomocí mobilních zařízení. Na displeji jsou uvedeny všechny důležité provozní parametry. Kontinuálně se měří a vyhodnocuje rychlost proudění a tlaková ztráta na filtru. Tyto informace jsou zpracovávány mikroprocesorovou jednotkou, která optimalizuje výkon ventilátoru.  Toto řešení zajišťuje kompenzaci zvyšování tlakové ztráy při postupném zanášení pracovního filtru. Oproti jiným obdobným zařízením jsou provozní náklady nižší až o desítky procent. Rychlost proudění je uživatelsky nastavitelná v rozsahu 0,2 až 0,6 m/s. Ovládání je řešeno tak, aby bylo maximálně uživatelsky přívětivé. Ovládání základních požadavků, jako přepínání režimů (stand-by, útlum, provoz), osvětlení apod. je realizováno z úvodní obrazovky. Systém řízení CR2000 je průběžně doplňován o nové funkce a splňuje nejnovější požadavky z hlediska GMP a je plně v souladu s požadavky LEK-17. 

Pro účely prácí s DNA je box osazen výkonným diodovým osvětlením, které je k DNA přátelské. V případě zájmu rádi doplníme plynulou regulaci osvětlení.

Ohraničení pracovního prostoru laminárního pole je zajištěno transparentními, plastovými lamelovými závěsy, které se navzájem překrývají. Délka závěsů je koncipována tak, aby byly zajištěny optimální parametry proudění vzduchu a současně to přinášelo uživateli maximální pohodlí při práci.

Velký důraz byl při vývoji i kladen na bezpečnost. Přístup do řídícího systému je diferencován, podle výše přístupových práv. Vzdálené připojení je indikováno na obrazovce. Neshodné stavy jsou zobrazeny i zaznamenávány v rámci audit trail, případně jsou zasílány na email odpovědných osob. Elektrická bezpečnost chránící uživatele je nadstandardně zvýšena integrovaným proudovým chráničem.

Požadovanou částicovou čistotu v  pracovním prostoru zajišťuje vysoce účinný filtr s účinností 99,995%, tzn. třídyH14. Laminární box je vybaven bezúdržbovým, výkonným ventilátorem. Díky tomu lze využít maximální filtrační kapacitu filtrů. V rámci standardních laboratorních podmínek instalované filtry vydrží mnoho let bez nutnosti jejich výměny

 Plochy v pracovním prostoru jsou hladké a lehce čistitelné. Veškeré povrchové úpravy splňují přísné podmínky norem pro čisté prostory EN ISO 14644. 

Hlavním důrazem při konstrukci zařízení byla absolutní minimalizace vibrací. To je zajištěno především využitím kvalitního ventilátoru, solidní konstrukcí a využití prvků absorbující vibrace (např. antivibračních vložek) a oddělením laminárního pole od pracovního stolu. V případě pracovního stolu, který má sloužit pro mikromanipulaci využíváme antivibrační stůl.

ANTIBRAČNÍ STŮL 

Špičkový antivibrační stůl je vybaven pasivní nebo aktivní antivibrační vložkou. Antivibrační vložka je chráněná nerezovým krytem. Celá konstrukce vložky je zapuštěná do pracovní desky stolu tak, že antivibrační vložka i deska stolu jsou v jedné výšce. Výška vložky je nastavitelná, tzn. dá se upravit podle skutečné váhy mikromanipulátoru nebo mikroskopu. Maximální zatížení je 75 kg a je nastavitelné v rozsahu 15 - 75 kg.  Stůl lze vybavit policí na klávesnici, policí na PC a nerezem. Konstrukce je vhodná do laboratorního prostředí i prostředí čistých prostor. Stůl je možné doplnit o držák na PC, či šuplík pro klávesnici.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Vyšší účinnost filtrace 

Standardně je laminární box osazen filtry s vysoce účinnou filtrací (HEPA) s účinností 99.995%; Na základě přání nebo potřeby lze box osadit filtry s ještě vyšší účinností (ULPA). Pak je účinnost filtrace 99.9995%. Tuto volbu lze řešit i při budoucí výměně filtru.

Sledování teploty v pracovním prostoru laminárního pole

Pro možnost kontroly teploty v pracovním prostoru se osazuje přesný a rychlý senzor teploty. Hodnota je kontinuálně sledována a vyhodnocována řídícím systémem CR2000. Překročení limitních hodnot je součástí alarmového modulu řidícího systému. Alarmové hodnoty lze uživatelsky upravovat. Požadavek na sledování teploty v pracovním prostoru je mimo jiné dán i doporučením LEK-17

Regulace intenzity osvětlení

Pro zajištění optimální intenzity osvětlení se box vybavuje vyspělou regulací 0-100%. 

Webkamera v pracovním prostoru

Pro možnost vzdáleného sledování činnosti v pracovním prostoru, např. pro tréning, studenty, apod.  

 LCD monitor 

Pro sledování obrazu z mikroskopu/mikromanipulátoru se do konstrukce v pracovním prostoru osazuje LCD monitor (bez dotyku, nebo s dotykem)

Změna barevného řešení 

U čelního panelu lze volit barvu dle barevného řešení laboratoře. Standardní barva je bílá, nebo modrá

Záložní zdroj

Pro vyšší bezpečnost vzorků v případě výpadku elektrické energie v laboratoři box vybavujeme záložním zdrojem 

WiFi connection box

Zařízení je vybaveno síťovým vstupem (ethernet) pro kabelové připojení do lokální sítě, respektive internetu. V případě, že je k dispozici pouze WIFI, pak lze k boxu dodat wifi router.

VALIDACE A MONITORING

V souladu s požadavky pro zpracování tkání v rámci výstupní kontroly i instalace provádíme kvalifikace a validace (IQ, OQ, PQ). Na základě požadavku klienta provádíme i pravidelné revalidace (kvalifikace) a monitoring. Všechny zkoušky jsou prováděny akreditovanou zkušební laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025

Řidící systém CR2000 umožňuje, po připojení na internet, zasílání notifikací alarmových hlášek, doporučení na výměnu filtru, validaci, apod. Notifikace můžou být posílány jak odpovědné osobě klieta, tak případně i servisní orgranizaci. Díky tomuto řešení klient ušetří nemalé prostředky na servisní zajištění. 

REFERENCE

Naše zařízení jsou úspěšně instalovány a provozovány v IVF centrech u nás i v zahraničí.

FBB R with AV LFM table

ROZMĚRY
Parametry

Vnější rozměry

/mm/

Pracovní prostor

/mm/

Příkon
  šířka výška hloubka šířka výška hloub. (W)
FBB R 12 IVF 1240 2050 750 1150 1450 570 330
FBB R 16 IVF 1670 2050 750 1580 1450 570 450
FBB R 20 IVF 2050 2050 750 1960 1450 570 650
FBB R 24 IVF 2420 2050 750 2330 1450 570 660
DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ INFORMACE
Parametr Hodnota
Třída čistoty dle US FS 209 E 100 (M 3,5)
Třída čistoty dle EN lSO 14644 ISO 5
Jakostní třída dle EU GMP A
Napětí [V/Hz] 230V / 50Hz
Rychlost proudění vzduchu v pracovním prostoru (m/s) *  plný režim 0,40 ± 0,05, útlumový režim  0,20 ± 0,05
Hluk v místě obsluhy (dB(A)) při pracovním režimu max. 53
Hluk vyzařovaný do okolí (dB(A)) při útlumovém režimu max. 49

* uživatelsky nastavitelná v rozsahu 0,20 až 0,60 m/s

Vlastnosti řídicího systému CR2000: výběr pracovních režimů; řízení přístupových práv uživatelů; dálkové ovládání pomocí Android, iOS, Windows; časovače pro laminární box, vzdálená servisní podpora, nastavení rychlosti, nastavení alarmových limitů pro rychlost, tlak, teploty a pod, nastavení intenzity světla, indikace tlaku na vysoceúčinném filtru, teploty, apod., audit trail, varování na končící lhůtu platnosti validace, notifikace dle GMP

image004

Zařízení je vhodné pro práci s většinou typů mikroskopů a mikromanipulátorů. V případě, že ještě nemáte rozhodnuto nebo by jste chtěli poradit s vhodným typem mikroskopu či mikromanipulátoru, tak vám rádi připravíme řešení na míru.

ANTIVIBRAČNÍ STŮL - TECHICKÉ PARAMETRY
Parametr Hodnota
Velikost * 1100x700x750
Nastavitelná zátěž antivibrační vložky 15 - 75 kg
Typ antivibračního řešení pasivní / aktivní

* rozměry lze částečně upravit dle požadavku technologie/klienta