Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Servis a údržba čistých prostor

ČISTÉ PROSTORY (LABORATOŘE) včetně technologie (facility management)

Servis a údržba čistých prostor (laboratoří, a dalších prostor s řízenou čistotou vzduchu) včetně dílčích technologií. S ohledem na požadavky klienta a důležitosti technologie je možno zajistit i službu 24 hodin 7 dní v týdnu (24/7).

Komplexní facility management technologie čistých prostor:

  • technická zpráva technologie
  • periodické prohlídky
  • opravy technologie
  • výměny spotřebního materiálu
  • měření a validace
  • technická podpora
  • projekční podpora
  • koordinace
  • revize atd.
favicon_labox_lbxcon_500px1 Servis a údržba čistých prostor | LABOX
profesionální správa technologických celků
režim 24/7 vzdálená správa a servis
rychlá reakce na neshodné stavy technologie
dozorové centrum a hot-line

Komplexní správa zahrnuje veškerou techniku klienta: vzduchotechnické systémy, systémy měření a regulace, chlazení, vytápění, zvlhčování, filtraci, přístrojovou techniku, kontinuální monitoring apod.

OPERAČNÍ SÁLY

Servis a údržba operačních sálů a dalších prostor s vysokou náročností na částicovou a mikrobiální čistotu vzduchu. Včetně výměny vysoce účinných filtrů HEPA (ULPA), případně výměny laminarizátorů (laminarizační fólie nad operačním polem), následného zaregulování systému vzduchotechniky a akreditované měření a validace (akreditace zkušební laboratoře dle ČSN EN/ISO 17025) dle požadavků SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a dalších dozorových orgánů.

VZDUCHOTECHNIKA

Servis a údržba celých systémů i samostatných částí. Měření všech vzduchotechnických parametrů, zaregulování vzduchotechnických systémů.

LAMINÁRNÍ BOXY

U laminárních boxů zařízení provádíme validace a běžný servis (výměna spotřebního materiálu, HEPA filtrů, předfiltrů, zářivek apod.). Provádíme též dekontaminaci laminárních boxů dle ČSN EN 12469 parami formaldehydu a v neposleční řadě i bezpečnostně technické kontroly (BTK). Zajišťujeme jak servis vlastních zařízení, tak i zařízení ostatních výrobců.

Před vlastní objednávkou servisních služeb doporučujeme předem konzultovat (viz. kontakty nebo zaslat požadavek přes webové rozhraní).