Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Stíněný laminární box (MSC) třídy II. Biohazard MBB-NS

Použití

Laminární boxy jsou určeny pro přípravu radiofarmak vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací a současně požadující ochranu pracovníka a okolí před vlivem zpracovávaného produktu a ionizujícího záření.

Dle požadavku zákazníka je možné vybavit laminární boxy následujícími komponenty:

  • Jedna nebo dvě stíněné jímkami pro 99mTc generátory (prostor pro uložení dvou Tc generátorů - elektronicky ovládaný výsuv generátorů do pracovní pozice)
  • Stíněná jímka na odpad (Stíněný prostor pro uložení RA odpadu)
  • Ionizační komora měřiče aplikované aktivity (Studnový měřič aktivity - stínění dle požadavku zákazníka)
  • Ochranné stínění (pevné olověné stínění na stěnách a pod pracovní deskou)
  • Posuvné olovnaté sklo tloušťky 18 až 36 mm (podle požadovaného ekvivalentu Pb) se stínícím ekvivalentem 5 mm-20mm Pb (dle požadavku zákazníka

Laminární box typu MB-NE trvale zohledňuje ochranu zpracovávaného vzorku a obsluhy včetně bezpečnosti a ochrany pracovníka při práci s radioaktivními materiály. Zařízení se vyznačuje novými inovacemi, vysokou kvalitou a spolehlivostí, pohodlnou a snadnou obsluhou včetně komplexního servisního zázemí zajištěného z jednoho místa.

Technické parametry laminárních boxu splňuje jakostní třídu A dle VYR/SUKL, resp. 100 dle US FS 209E a třídy ISO CLASS 5 dle EN ISO 14 644-1. Boxy jsou vybaveny HEPA filtry třídy 14 dle EN 1822.

Konstrukce

Skříň boxu je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem velmi odolným proti otěru a dezinfekčním prostředkům. Pracovní deska a vodotěsná vana pod pracovní deskou jsou z korozivzdorné oceli. Plášť boxu je ve výrobě, v souladu s normou EN12469:2000, zkoušen na těsnost. Veškeré materiály použité ve vnitřním prostoru jsou nesorpční a dobře dekontaminovatelné a sterilizovatelné.

Pracovní prostor boxu je plně uzavíratelný mírně zešikmeným netříštivým bezpečnostním sklem zabraňujícím odleskům a dávajícím dobrý výhled do pracovního prostoru boxu. Pracovní deska laminárního boxu je z nerezového plechu a je řešena jako vyjímatelná vana  zabraňující úniku kapalných radioaktivních materiálů. Čelní sací mřížka v pracovním prostoru má šikmý náběh, který zabraňuje zakrytí rukou, jejich kontaminaci a maximálně omezuje případný vznik turbulentního proudění.

Konstrukčně je výška pracovní desky laminárního boxu zvolena pro sedícího pracovníka, na přání klienta lze dodat v provedení pro práci ve stoje. Hloubka pracovní plochy je řešena tak, aby celá pracovní plocha boxu byla pro sedící obsluhu pohodlně dosažitelná. V prostoru mezi přední hranou boxu a hranou sací mřížky je prostor pro  pojezd stínícího olovnatého skla. Přestože posun skla je ruční, je díky kluznému nebo ložiskovému přesnému valivému uložení velice snadný.

MBB-NS pohání vysocekvalitní, výkonný ventilátor s energeticky úsporným elektronicky řízeným EC motorem. Vysoce kvalitní komponenty zajišťují bezúdržbový provoz. Ve srovnání se standardními AC motory je spotřeba až o 70% nižší. Maximální šetrnost vůči životnímu prostředí je podpořena možností využití útlumového režimu. Ventilátor umožňuje dlouhodobě udržovat požadovanou rychlost proudění vzduchu s vysokou přesností i přes postupné zanášení filtru a optimálně tak využít jeho životnost.

Filtrace vzduchu je zajištěna kvalitními, vysoceúčinnými filtry HEPA, třídy H14 podle EN1822, s účinností 99,999%. Filtry mají kovový rám, kvalitní těsnění a ochrannou mřížku. Řídící systém kontinuálně sleduje jejich tlakovou ztrátu. Systém je vybaven dvojitým stupněm hlášení. Jednak překročení varovného limitu, který včas upozorňuje na vhodnost výměny filtrů, tak i překročení alarmového limitu, kdy je filtry nutno vyměnit. Informace jsou signalizovány na displeji, a v případě připojení pracovní stanice na internet, jsou zasílány na email, případně na mobilní telefon určených osob.

V pracovním prostoru je instalována účinná germicidní, UV-C lampa. Tvar a umístění zajišťují dokonalé osvícení pracovního prostoru bez narušení laminárního proudění. Ovládání lampy se provádí pomocí dotykového displeje, pokročilého časovače, nebo vzdáleně pomocí mobilního telefonu.

Osvětlení pracovního prostoru boxu je zajištěno LED osvětlením s vysokou svítivostí. Pro nastavení ideálního světelného komfortu je vybaveno plynulou regulací (0-100%).

Box je vybaven ovládanou elektrickou zásuvkou 220 V / 50Hz. Ta slouží jak pro připojení přístrojů umístěných v pracovním prostoru boxu, tak i v případě dekontaminace parami formaldehdydu. Ovládací prvek je součástí hlavní stránky ovládacího displeje boxu, a je možné je spínat i vzdáleně.

Pracovní prostor boxu je vybaven čidlem teploty, které měří a zobrazuje teplotu.

Pracovní stanice MBB-NS pracuje plně automaticky dle nastaveného režimu. Po zvolení režimu, systém řízení CR2000 automaticky nastaví cílové parametry boxu pro danou činnost: klidový stav, provozní a útlumový režim, režim čistění, sterilizace a další. Volba režimu je prováděna pomocí dotykového displeje, nebo vzdáleně. Systém je chráněn proti přístupu neautorizované osoby.

Útlumový režim slouží pro případné přerušení prací. Je realizován tak, aby po následém přechodu do provozního režimu, se nemusela provádět sanitace pracovního prostoru. V tomto režimu se výrazně přivře člení sklo a sníží rychlost proudění v pracovním prostoru. Avšak rychlost přisávání čelním otvorem zůstane na požadovaných hodnotách a tím je stále zajištěna bezpečnost okolí. Tím je dosaženo dalších provozních úspor.

Odchýlení od bezpečných hodnot je signalizováno jak místně akusticky a opticky, tak je zasíláno na email i/nebo mobilní telefon. Veškeré nastavení se provádí pomocí velkého, přehledného, dotykového displeje řídícího systému CR2000. Na hlavní stránce jsou informace o stavu provozu boxu, jako je zvolený režim, aktuální parametry, případné alarmové hlášky s detailním vysvětlením, ovládací prvky pro příslušenství (UV-C, elektrická zásuvka, plynový ventil, apod).

Stínění zásobníku generátorů, odpadů, měřiče aplikované aktivity apod. včetně Pb stínění pracovní desky se dodává v tloušťkách odpovídajících aktivitám a energiím zpracovávaných radionuklidů určených pro aplikace realizované na pracovišti uživatele.

Ve stojanu laminárního boxu je možné dle požadavku objednatele  provést úpravu pro měřič aplikované aktivity, kterým je již pracoviště vybaveno a laminární box doplnit dalším Pb stíněním, manipulační Pb zástěnou, pinzetami a dalšími manipulačními ochrannými pomůckami.

 
MBB-NS stíněný laminární box pro nukleární medicínu
 
Informace ke stínění
Stínění, stěny a pracovní plocha 5 - 20 mm Pb
Stínění - jinky generátorů 20 - 50 mm Pb
Stínění - jimka na odpad a ionizační komora 5 - 20 mm Pb
Posuvné olovnaté sklo 400x500x18 mm ekvivlent 5 mm Pb
Posuvné olovnaté sklo 400x500x36 mm ekvivalent 10 mm Pb
Třída účinnosti dle EN 12469:2000
Technický parametr MBB-12-NS MBB-18-NS
Třída účinnosti pro těsnost proti unikání LI-C
Třída účinnosti pro čistitelnost CI-C
Třída účinnosti pro sterilizovatelnost SI-C
Základní technické informace
Technický parametr MBB-12-NS MBB-18-NS
Napájecí napětí 230V, 50 Hz
Elektrický příkon 500 W 900 W
Vnější rozměr boxu (bez podstavce a stínění) (š x v x h) 1240x1405x780 1850x1405x780
Rozměr pracovního prostoru (š x v x h) * 1230x690x560 1840x690x560
Třída účinnosti dle EN 14644-1 ISO Class 5
Třída čistoty dle US FS 209 E 100 (M3,5)
Jakostní třída dle EC GMP Volume 4, Annex 1 A
Průměrná rychlost proudění v pracovním prostoru min 0,4 m/s
Hluk vyzařovaný do okolí /db(A)/ max 57
Regulovatelná intenzita osvětlení na pracovní ploše /lx/ max 1300