logo_new_simply Stíněný laminární box (MSC) třídy II. Biohazard  Nuclear MBXXX-NE | LABOX
State of the Art clean room technology

Stíněný laminární box (MSC) třídy II. Biohazard MBB-NS

Použití

Laminární boxy jsou určeny pro přípravu radiofarmak vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací a současně požadující ochranu pracovníka a okolí před vlivem zpracovávaného produktu a ionizujícího záření.

Dle požadavku zákazníka je možné vybavit laminární boxy následujícími komponenty:

  • Jedna nebo dvě stíněné jímkami pro 99mTc generátory (prostor pro uložení dvou Tc generátorů - elektronicky ovládaný výsuv generátorů do pracovní pozice)
  • Stíněná jímka na odpad (Stíněný prostor pro uložení RA odpadu)
  • Ionizační komora měřiče aplikované aktivity (Studnový měřič aktivity - stínění dle požadavku zákazníka)
  • Ochranné stínění (pevné olověné stínění na stěnách a pod pracovní deskou)
  • Posuvné olovnaté sklo tloušťky 18 až 36 mm (podle požadovaného ekvivalentu Pb) se stínícím ekvivalentem 5 mm-20mm Pb (dle požadavku zákazníka

Laminární box typu MB-NE trvale zohledňuje ochranu zpracovávaného vzorku a obsluhy včetně bezpečnosti a ochrany pracovníka při práci s radioaktivními materiály. Zařízení se vyznačuje novými inovacemi, vysokou kvalitou a spolehlivostí, pohodlnou a snadnou obsluhou včetně komplexního servisního zázemí zajištěného z jednoho místa.

Technické parametry laminárních boxu splňuje jakostní třídu A dle VYR/SUKL, resp. 100 dle US FS 209E a třídy ISO CLASS 5 dle EN ISO 14 644-1. Boxy jsou vybaveny HEPA filtry třídy 14 dle EN 1822.

Konstrukce

Skříň boxu je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem velmi odolným proti otěru a dezinfekčním prostředkům. Pracovní deska a vodotěsná vana pod pracovní deskou jsou z korozivzdorné oceli. Plášť boxu je ve výrobě, v souladu s normou EN12469:2000, zkoušen na těsnost. Veškeré materiály použité ve vnitřním prostoru jsou nesorpční a dobře dekontaminovatelné a sterilizovatelné.

Pracovní prostor boxu je plně uzavíratelný mírně zešikmeným netříštivým bezpečnostním sklem zabraňujícím odleskům a dávajícím dobrý výhled do pracovního prostoru boxu. Pracovní deska laminárního boxu je z nerezového plechu a je řešena jako vyjímatelná vana  zabraňující úniku kapalných radioaktivních materiálů.

Konstrukčně je výška pracovní desky laminárního boxu zvolena pro sedícího pracovníka, na přání klienta lze dodat v provedení pro práci ve stoje. Hloubka pracovní plochy je řešena tak, aby celá pracovní plocha boxu byla pro sedící obsluhu pohodlně dosažitelná. V prostoru mezi přední hranou boxu a hranou sací mřížky je prostor pro  pojezd stínícího olovnatého skla. Přestože posun skla je ruční, je díky kluznému nebo ložiskovému přesnému valivému uložení velice snadný.

K osvětlení pracoviště je v boxu instalovaná speciální zářivka max. 1300 Lux s regulací intenzity osvětlení. Regulace umožňuje řízení osvětlení pracovního prostoru v rozmezí 1 až 100 % výkonu. Součástí boxu je i zabudovaný germicidní zářič spouštěný programovatelnými spínacími hodinami v čelním panelu boxu. V pracovním prostoru boxu je instalována  elektrická zásuvka 230V/50 Hz, do které lze připojit spotřebič s maximálním příkonem 400 – 1000 W.

MSC pracuje v režimech, které automaticky nastaví cílové parametry boxu pro danou činnost: klidový stav, provoz a údržba (čištění, sterilizace, servisní měření). Volba režimu je prováděna klíčem na ovládacím panelu a znemožňuje zásah neautorizované osoby. Odchýlení od bezpečných hodnot je signalizováno akusticky a opticky. Displej mikroprocesorové jednotky informuje o stavu provozu boxu a zobrazuje rychlost laminárního proudění v pracovním prostoru, tlakovou ztrátu filtrů, počet provozních hodin instalovaných filtrů, počet provozních hodin ÚV zářiče, počet dnů do příští kalibrace zařízení. Mikroprocesorová jednotka je ovládána pomocí jednoduchého rozhraní. Jeho pomocí lze řídit germicidní zářič a volit režimy pro provádění čištění, sterilizace, servisní měření nebo volbu jazyka na displeji. Zařízení je vedle běžného jištění tavnými pojistkami zabezpečeno proudovým chráničem. ÚV zářič instalovaný v pracovním prostoru má krytí IP65. Box lze používat s i bez připojení na odtah vzduchotechniky.

Stínění zásobníku generátorů, odpadů, měřiče aplikované aktivity apod. včetně Pb stínění pracovní desky se dodává v tloušťkách odpovídajících aktivitám a energiím zpracovávaných radionuklidů určených pro aplikace realizované na pracovišti uživatele.

Ve stojanu laminárního boxu je možné dle požadavku objednatele  provést úpravu pro měřič aplikované aktivity, kterým je již pracoviště vybaveno a laminární box doplnit dalším Pb stíněním, manipulační Pb zástěnou, pinzetami a dalšími manipulačními ochrannými pomůckami.

 
MBB-NS stíněný laminární box pro nukleární medicínu
 
Informace ke stínění
Stínění, stěny a pracovní plocha 5 - 20 mm Pb
Stínění - jinky generátorů 20 - 50 mm Pb
Stínění - jimka na odpad a ionizační komora 5 - 20 mm Pb
Posuvné olovnaté sklo 400x500x18 mm ekvivlent 5 mm Pb
Posuvné olovnaté sklo 400x500x36 mm ekvivalent 10 mm Pb
Třída účinnosti dle EN 12469:2000
Technický parametr MBB-12-NS MBB-18-NS
Třída účinnosti pro těsnost proti unikání LI-C
Třída účinnosti pro čistitelnost CI-C
Třída účinnosti pro sterilizovatelnost SI-C
Základní technické informace
Technický parametr MBB-12-NS MBB-18-NS
Napájecí napětí 230V, 50 Hz
Elektrický příkon 500 W 900 W
Třída účinnosti dle EN 14644-1 ISO Class 5
Třída čistoty dle US FS 209 E 100 (M3,5)
Jakostní třída dle EC GMP Volume 4, Annex 1 A
Průměrná rychlost proudění v pracovním prostoru min 0,4 m/s
Hluk vyzařovaný do okolí /db(A)/ max 56
Regulovatelná intenzita osvětlení na pracovní ploše /lx/ max 1300