Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Mikrobiologický bezpečnostní box MBB-IVF

Špičkové řešení mikrobiologicky bezpečnostního boxu, tzv. biohazardu, pro účely práce v IVF centrech. Komplet je tvořen z komponent, které jsou v praxi odzkoušené a spolu zajišťují optimální laboratorní práci s buňkami a tkáněmi. A to včetně možnosti plné integrace topné desky a mikroskopu.

Mikrobiologicky bezpečnostní box (ang. MSC, případně BSC), třídy II. dle normy EN 12469:2000, typ MBB-IVF je určen pro aplikace vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací a současně požadující ochranu operátora a okolí před vlivem zpracovávaného produktu. Pracovní stanice MBB-IVF je zařízení nové generace, vybavena nejmodernějšími komponenty, bezpečnostními prvky a SMART řídícím systémem.

 • Plně automatizovaný provoz řízený chytrým řídicím systémem CR2000 s dotykovým 7“ panelem, zabezpečující optimální parametry v pracovním prostoru pro zvolený pracovní režim, maximální bezpečnost, vzdálené ovládání, pokročilé nastavení časovačů, ovládání příslušenství, notifikace na email a mobilní telefon, a mnoho dalšího
 • Špičková integrace mikroskopu s výhřevnou deskou pro práci s živou tkání 
 • Elektrický posun skla s automatickým hlídáním polohy a ochranou proti úrazu a poškození
 • Ergonomický design, velký pracovní prostor 
 • Tichý provoz díky dokonalému dimenzování, dobré zvukové izolaci, výkonnému motoru s nízkou hlučností. Obsluha se tedy může soustředit na práci i po delší dobu.
 • Nízké vibrace je dosaženo komponenty s nízkou hladinou vibrací, antivibračních komponentů a speciálních, pružných, upevnění a závěsů. Díky tomu je box vhodný i pro na vibraci citlivé operace, jako práce s mikroskopem, vážení apod.
 • Kontinuální monitoring tlakové ztráty na filtru, teploty a rychlosti proudění vzduchu v pracovním prostoru,  teploty na topných deskách apod. s exportem dat na email (volitelně na USB)
 • Systém včasného varování pro výměnu filtrů, validace, apod.
 • Počítadlo provozních hodin UV-C lampy, filtrů, ventilátoru, topných desek, apod. 
 • Audit trail registrace změn nastavení, alarmů a dalších informací
 • Splňuje požadavky LEK-17 (měření teploty v pracovním prostoru, tlakové rozdíly ve filtrech HEPA, apod.)
 • Elektricky výškově nastavitelný stojan 
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB

Laminární box

Skříň boxu je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem velmi odolným proti otěru a dezinfekčním prostředkům. Pracovní prostor, včetně vodotěsné vany pod pracovní deskou, je zhotoven z prvotřídní nerezové oceli s jednotným nereflexním matným povrchem. Při návrhu byla věnována zvláštní pozornost nejen maximální ochraně obsluhy a prostředí, modernímu uživatelsky přívětivému rozhraní, ale také designu vhodnému pro laboratoře a čisté prostory podle EN ISO 14644 technologie čistých prostor a GMP standardů. Prakticky to znamená hladký design, bez ostrých hran, minimalizace spojů, snadné čištění a dekontaminace, vysoká ochrana IP v pracovním prostoru a další vylepšení.

Čelní sací mřížka v pracovním prostoru má šikmý náběh, který zabraňuje zakrytí rukou, jejich kontaminaci a zabraňuje vzniku turbulentního proudění.

Pracovní prostor boxu je plně uzavíratelný mírně zešikmeným netříštivým bezpečnostním sklem, zabraňujím odleskům. Díky bezrámovému řešení umožňuje vynikající výhled. Okno má plný elektrický posuv pomocí přesných lineárních pohonů se zpětnou vazbou. Díky tomuto řešení je zajištěn dlouhodobě bezpečný a spolehlivý provoz. Ovládání polohy má na starosti řídicí sytém boxu, který zahrnuje programy umožňující kompletní čištění skla i maximální otevření skla pro možnost vložení větších objektů do pracovního prostoru. Bezpečnost operátora i do cesty skla vložených předmětů je zajištěna bezpečnostní optickou bránou.

MBB pohání vysocekvalitní, výkonný ventilátor s energeticky úsporným elektronicky řízeným EC motorem. Vysoce kvalitní komponenty zajišťují bezúdržbový provoz. Ve srovnání se standardními AC motory je spotřeba až o 70% nižší. Maximální šetrnost vůči životnímu prostředí je podpořena možností využití útlumového režimu. Ventilátor umožňuje dlouhodobě udržovat požadovanou rychlost proudění vzduchu s vysokou přesností i přes postupné zanášení filtru a optimálně tak využít jeho životnost.

Filtrace vzduchu je zajištěna kvalitními, vysoceúčinnými filtry HEPA, třídy H14 podle EN1822, s účinností 99,999%. Filtry mají kovový rám, kvalitní těsnění a ochrannou mřížku. Řídící systém kontinuálně sleduje jejich tlakovou ztrátu. Systém je vybaven dvojitým stupněm hlášení. Jednak překročení varovného limitu, který včas upozorňuje na vhodnost výměny filtrů, tak i překročení alarmového limitu, kdy je filtry nutno vyměnit. Informace jsou signalizovány na displeji, a v případě připojení pracovní stanice na internet, jsou zasílány na email, případně na mobilní telefon určených osob.

V pracovním prostoru je instalována účinná germicidní, UV-C lampa. Tvar a umístění zajišťují dokonalé osvícení pracovního prostoru bez narušení laminárního proudění. Ovládání lampy se provádí pomocí dotykového displeje, pokročilého časovače, nebo vzdáleně pomocí mobilního telefonu.

Osvětlení boxu je zajištěno LED osvětlením s vysokou svítivostí. Pro nastavení ideálního světelného komfortu je vybaveno plynulou regulací (0-100%).

Box je vybaven ovládanou elektrickou zásuvkou 220 V / 50Hz. Ta slouží jak pro připojení přístrojů umístěných v pracovním prostoru boxu, tak i v případě dekontaminace parami formaldehdydu. Ovládací prvek je součástí hlavní stránky ovládacího displeje boxu, a je možné je spínat i vzdáleně.

Stojan pro box má robustní a pevnou konstrukci vyrobenou z oceli s práškovým nástřikem, v barvě laminárního boxu, s vysokou odolností proti otěru a dezinfekčním prostředkům. Stojan má stavitelné patky pro možnost rektifikace nerovnosti povrchu. Patky jsou vybaveny antivibrační vložkou. Pro minimalizaci přenosu vibrací je stojan opatřen antivibračními vložkami. Díky solidní konstrukci a použití antivibračních vložek je vibrace minimální a výrazně přispívá k pracovní pohodě při, na vibrace, citlivých operacích.

Pracovní prostor boxu je vybaven čidlem teploty, které měří a zobrazuje teplotu.

Pracovní stanice MBB pracuje plně automaticky dle nastaveného režimu. Po zvolení režimu, systém řízení CR2000 automaticky nastaví cílové parametry boxu pro danou činnost: klidový stav, provozní a útlumový režim, režim čistění, sterilizace a další. Volba režimu je prováděna pomocí dotykového displeje, nebo vzdáleně. Systém je chráněn proti přístupu neautorizované osoby.

Útlumový režim slouží pro případné přerušení prací. Je realizován tak, aby po následém přechodu do provozního režimu, se nemusela provádět sanitace pracovního prostoru. V tomto režimu se výrazně přivře člení sklo a sníží rychlost proudění v pracovním prostoru. Avšak rychlost přisávání čelním otvorem zůstane na požadovaných hodnotách a tím je stále zajištěna bezpečnost okolí. Tím je dosaženo dalších provozních úspor.

Odchýlení od bezpečných hodnot je signalizováno jak místně akusticky a opticky, tak je zasíláno na email i/nebo mobilní telefon. Veškeré nastavení se provádí pomocí velkého, přehledného, dotykového displeje řídícího systému CR2000. Na hlavní stránce jsou informace o stavu provozu boxu, jako je zvolený režim, aktuální parametry, případné alarmové hlášky s detailním vysvětlením, ovládací prvky pro příslušenství (UV-C, elektrická zásuvka, plynový ventil, topná deska, apod).

VYHŘÍVANÁ DESKA S MOŽNOSTÍ INTEGRACE MIKROSKOPU NIKON 

Pro práci s tepelně citlivým biologickým materiálem je pracovní plocha vybavena vyhřívanou deskou (600x290mm). Tato deska dosahuje vynikající stability i homogenity. Vrchní část desky je vyrobena ze stejného materiálu, jako je ostatní pracovní plocha, tedy z kvalitní nerezové oceli.  Základem vyhřívané desky je speciální vyhřívané topné sklo o velikosti pokrývající celou plochu. Díky tomuto řešení je zajištěn rovnoměrný ohřev jak do topné desky, tak i speciálního krycího křemenného skla pro mikroskop. 

Řízení teploty topné desky je řešena pomocí přesné regulace v rámci systému řízení CR2000. Teplota je měřena přesným digitálním teplotním senzorem. Vyhodnocování je kontinuální a pro vlastní řízení jsou využity nejnovější algoritmy. Tak je zajištěno rychlé nahřátí topné desky, aniž by došlo k významnému překmitu přes nastavenou teplotu. Ovládání topné desky je možné jak lokálně, tak i vzdáleně a to jak v rámci lokální datové sítě, tak i přes internet. Uživatel je schopný ovládat jak nastavení požadované teploty, tak má možnost zadat alarmy dle standardu GMP.  

V rámci odzkoušené kombinace doporučujeme integraci mikroskopu značky NIKON SMZ745 (800, 1000, 1250). Tento mikroskop dosahuje špičkových parametrů. Kromě vysokého zvětšení a vysoké pracovní výšky i vynikající ergonomie.

Koncepce řešení umožnuje integraci originálního osvětlení výrobce mikroskopu. Díky tomu je kvalita zobrazení maximální a lze využít nejmodernějších technologií (např. OCC) a v budoucnu je možný případný upgrade. 

Ovládání a řízení boxu pomocí SMART CR2000

Ovládání a řízení boxu je zajištěno nejmodernějším řídícím systémem CR2000 smart control system. Tento systém zajišťuje bezproblémový chod zařízení v režimu 24/7, plnou kontrolu nad řízením i vzdálené ovládání. Ovládání je možné jak skrze velkou dotykovou obrazovku, tak i pomocí PC, či mobilních zařízení. Dotyková obrazovka s vyspělou technologií IPS reaguje i přes laboratorní rukavice. Na displeji jsou uvedeny všechny důležité parametry i stavy. Rychlost proudění vzduchu v pracovním prostoru i tlaková ztráta na filtru jsou snímány nepřetržitě. Tyto signály jsou zpracovány mikroprocesorovou jednotkou, která podle těchto dat optimalizuje výkon zařízení. Toto řešení zajištuje kompenzaci zvyšování tlaku při postupném zanášení pracovního filtru a výrazně optimalizuje provozní náklady. Ovládání zařízení je intuitivní. Řídicí systém umožňuje nastavení časovačů pro vypínání a zapínání zařízení, včetně výběru provozního režimu. Změna nastavení alarmů, časovačů a dalších parametrů a funkcí jsou uživatelsky nastavitelné.

CR2000

Hlavní funkce a výhody řidícího systému CR2000

 • Kompletní zobrazení stavových veličin a parametrů na hlavní obrazovce
 • Jednoduchá změna režimu (pracovní, útlumový, vypnuto) a instalovaného příslušenství
 • Vzdálené ovládání (android, iOS, PC)
 • Časovač pro automatické spuštění boxu, UV lampy, topných desek, apod.
 • Monitoring teploty, tlakové ztráty na filtru, rychlosti proudění vzduchu, apod., s exportem na email nebo USB (volitelné příslušenství)
 • Zasílání alarmů na email
 • Vzdálená správa zařízení
 • Push notifikace na mobilní telefon
 • Kontinuální monitoring teploty, tlakové ztráty na filtru, rychlosti proudění vzduchu, apod., s exportem na email nebo USB (volitelné příslušenství)
 • Audit trail – záznam změn, přístupů, neshodných stavů, alarmů 

Na firmwaru zařízení se kontinuálně pracuje a doplňují nové funkce jak z hlediska legislativních požadavků, tak usnadňujících práci a zlepšování uživatelského komfortu.

Zjistit více

KONEKTIVITA

Pracovní stanici lze připojit k internetu. Tato nejmodernější funkce přináší svobodu kontroly, managementu času a přináší významné úspory.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vyškoleným uživatelům, supervizorům a dalším může být udělen vzdálený přístup k ovládání boxu. Tato funkce přináší další úroveň k úplné kontrole pracovní stanice. Vedle ovládání UV-C lampy, apod, již nemusíte čekat ani na stabilizaci parametrů pracovní stanice. A to včetně speciálních příslušenství jako je např. topná plocha. Např. s topnou plochou, ovládanou na dálku, můžete ušetřit více než 40 minut.

V případě vzdáleného připojení, místní operátor vidí všechny operace prováděné vzdáleně. Toto se úspěšně využíváno i pro školení, určitých servisních úkonů, aktualizaci firmware a další.

UPOZORNĚNÍ NA ALARMY A PUSH NOTIFIKACE

Včasné upozornění týkající se provozních stavů, požadavků na servis, jako je výměna filtrů, blížící se potřeba revalidace, údržby a další. Funkce je disponibilní pro chytrá zařízení se systémem Android a Apple iOS.

VZDÁLENÁ SERVISNÍ PODPORA

Sjednání služby vzdálené servisní podpory je disponibilní pro všechny boxy ovládané řídicím systémem CR2000, tedy např FBB, MBB, a další. Tato služba zahrnuje vzdálené konzultace, poradenství, v případě potřeby nastavení parametrů, vzdálenou kontrolu technického stavu, kontinuální kontrolu kritických parametrů zařízení, jako je tlaková ztráta na filtru, apod. Servisní středisko je automaticky informováno o technickém stavu zařízení. Automaticky přijímá požadavky na blížící se potřebu výměny filtrů, validací, apod. Díky vzdálenému připojení se výrazně zvyšuje užitná hodnota zařízení a snižuje se potřeba a časová náročnost servisních zásahů a z toho vyplívající výrazné snížení provozních nákladů.

CENTRÁLNÍ DOZOROVÉ CENTRUM (VOLITELNÉ)

Pracovní stanice s řízením CR2000 je možné sledovat pomocí komplexního monitorovacího systému. Monitorovací software je možné provozovat na počítačích se systémem Windows. Jedna instalace umí sledovat až 50 pracovních stanic. V reálném čase přináší veškeré důležité informace o stavu všech instalovaných zařízení a jejich hlavních parametrech na jedné obrazovce. Vedle hlavních fyzikálních parametrů, jako je rychlost v pracovním prostoru, tlaková ztráta, teplota apod., zobrazuje i stavový řádek, a to pro každou pracovní stanici individuálně. Stavový řádek je velmi užitečný, protože jednak detailně informuje o stavu, ale i popisuje případné nestandardní stavy, doporučuje výměnu filtrů, a hlídá důležité servisní/validační lhůty.

Na každou monitorovanou pracovní stanici je možné, v případě potřeby, se vzdáleně připojit. Operátor v dozorovém centru vidí to samé co vidí koncový uživatel. Koncový uživatel je o tomto připojení informován ve stavovém řádku.

Tento systém přináší absolutní přehled o pracovních stanicích. V kombinaci se vzdálenou servisní podporou se jedná o ultimátní řešení, které šetří čas, minimalizuje neřízené odstávky zařízení a díky tomu výrazně šetří provozní náklady.

 OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ BOXU POMOCÍ SMART CR2000

 

Volitelné příslušenství

Box je možno upravit/vybavit následujícím volitelným, nadstandardním, příslušenstvím:

 • magnetický držák na nástroje na zadní pracovní stěně
 • LCD displej integrovaný do zadní stěny pracovního prostoru
 • připojení na odtah vzduchotechniky
 • výškově nastavitelné ergonomické opěradlo pro ruce (po celé šíři pracovního prostoru)
 • elektricky výskově nastavitelný stojan 60-110  cm, včetně ochrany pomocí gyroskopu
 • webkamera v pracovním prostoru s možností streamu do místní datové sítě
 • ionizační systém pro odvod elektrického náboje z pracovního prostoru
 • elektrické zásuvky, datové zásuvky, USB zásuvky, apod.
 • ventil pro přívod médií/plynu/vakua
 • změna barvy čelního panelu (modrá, bílá)  
 • záložní zdroj elektrické energie (UPS)
 • organizér kabeláže – pro skrytí kabeláže pod pracovní deskou, možno dodat včetně zásuvkové lišty s pěti vstupy
 • integrovaná topná deska (pracovní teplota 30 až 40°C)
 • police pro klávesnici, PC, apod.
 • technologie klienta
 • integrace technologie - antivibrační vložky,
  váhové kameny, mikroskopy, odpadní jímky, a další

Na přání zákazníka je též možné provést individuální úpravy samotného boxu, jako je materiálové nebo barevné provedení nebo dalších možných konstrukčních úprav, či instalace přídavných speciálních doplňků, dle zákaznických požadavků. Tyto úpravy, prosím, je nutné předem konzultovat.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST A UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

Zařízení je určeno pro práce s nebezpečnými látkami, tkáněmi, viry a buňkami atd. Má všechny aktuální ochranné a kontrolní prvky a systémy zajišťující bezpečnost obsluhy a životního prostředí.

 • Kontinuální monitorování a analýza hlavních parametrů jako rychlosti proudění vzduchu, tlaková ztráta na filtrech, teplota a dalších kritických parametrů
 • Detekce vložených předmětů umístěných v prostoru pohybu předního skla - ruce, prsty, hadice, kabely atd. V případě integrace mikroskopu, též detekce přítomnosti okulárů
 • Proudový chránič
 • Těsná technická komora a pevná konstrukce
 • Pracovní prostor s vysokým stupněm krytí IP65
 • Podrobná identifikace varovných hlášek
 • Důležité informace zasílány na e-mail, push notifikace na mobilní telefon
Advenced security

Údržba, sterilizace, servis

Box je vybaven funkcemi umožňující provádět údržbu, sterilizaci pracovního prostoru, a měření. Provádění běžné denní údržby (čištění pracovního prostoru, případně vkládání objemných vzorků) i sterilizaci boxu je jednoduché a intuitivní. Odpovědná osoba uživatele má možnost měnit základní parametry, časovače, i nastavení alarmových limitů. Servis, aktualizace firmware, kalibrace čidel, apod. je přístupná pro servisní techniky systému CR2000.

Validace a monitoring

V souladu s požadavky pro zpracování tkání v rámci výstupní kontroly i instalace provádíme kvalifikační měření (IQ, OQ, PQ). Na základě požadavku klienta provádíme i pravidelné revalidace (kvalifikace) a monitoring. Všechny zkoušky jsou prováděny akreditovanou zkušební laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Doprava a instalace

Zařízení dodává a servis zajišťuje výrobce. Box je možné transportovat přes standardní dveře o šířce 80 cm.

Záruka

Doživotní technologická záruka na dostupnost náhradních dílů a servisní podporu (minimálně 10 let). Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne dodání výrobcem. Záruka se nevztahuje na životnost instalovaných filtrů, jejich životnost je dána konkrétními provozními podmínkami. V případě uzavření servisní smlouvy je záruční doba prodloužená.

MBB IVF blue

ROZMĚRY
Typ - velikost

Vnější rozměry

/mm/

Pracovní prostor

/mm/

Příkon
  šířka výška hloub. šířka výška hloub. (W)
MBB-IVF-12  1240 1405 780 1230 690 560 500
MBB-IVF-18 1850 1405 780 1840 690 560 900

 

DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ INFORMACE
Parametr Hodnota
Třídy účinnosti (performance)*
Těsnost proti unikání
Čistitelnost
Sterilizovatelnost

LI-C
CI-C
SI-C
Třída čistoty dle US FS 209 E 100 (M 3,5)
Třída čistoty dle EN lSO 14644 ISO 5
Jakostní třída dle dle A acc. to EU GMP A
Napětí [V/Hz] 230V / 50Hz
Rychlost proudění vzduchu v pracovním prostoru (m/s) **  0,40 ± 0,05
Hluk v místě obsluhy (dB(A)) při pracovním režimu max. 56
Hluk vyzařovaný do okolí (dB(A)) při útlumovém režimu max. 54

* MBB bylo testováno na všechny zkoušky a získalo nejvyšší výkonnostní a bezpečnostní známky podle stupnice normy ČSN EN 12469
** v útlumovém režimu je rychlost výrazně nižší, ale stále je zachována bezpečná ochrana okolí boxu

Vlastnosti řídicího systému CR2000: výběr pracovních režimů; řízení přístupových práv uživatelů; dálkové ovládání pomocí Android, iOS, Windows; časovače UV-C, topné desky apod; vzdálená servisní podpora, nastavení alarmových limitů pro rychlost, tlak, teploty na topných deskách a pod, nastavení intenzity světla, indikace tlaku na vysoceúčinném filtru, teploty v pracovní komoře, apod., audit trail, varování na končící lhůtu platnosti validace, notifikace dle GMP, možnost připojení na stálé dozorové centrum

image004 Greentech EN GMP

Máte otázky? V případě, že ještě nemáte rozhodnuto nebo by jste chtěli poradit s vhodným typem a vybavením laminárního boxu, tak vám rádi připravíme řešení na míru