Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Laminární box FBB

Box je určen pro aplikace vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací. Laminární box FBB je zařízení nové generace, vybaven nejmodernějšími komponenty a SMART řídícím systémem.

 • Plně automatizovaný provoz řízený chytrým řídicím systémem CR2000 s dotykový 7“ displejem, zabezpečující optimální parametry v pracovním prostoru pro zvolený pracovní režim, maximální spolehlivost, vzdálené ovládání, pokročilé nastavení časovačů, ovládání příslušenství, notifikace na email a mobilní telefon, a mnoho dalšího
 • Ergonomický design, velký pracovní prostor
 • Tichý provoz díky dokonalému dimenzování, dobré zvukové izolaci, výkonnému motoru s nízkou hlučností. Obsluha se tedy může soustředit na práci i po delší dobu.
 • Nízké vibrace je dosaženo komponenty s nízkou hladinou vibrací a speciálních antivibračních komponentů. Díky tomu je box vhodný i pro operace citlivé na vibrace, jako práce s mikroskopem, vážení apod.
 • Minimální provozní náklady, bezúdržbový provoz, maximální využití sorpční kapacity vysoceúčinných filtrů
 • LED osvětlení s vysokou intenzitou (volitelně stmívatelné)
 • Sledování parametrů zanesení filtrů, rychlosti laminárního proudění a teploty v pracovním prostoru
 • Systém včasného varování pro výměnu filtrů, validace, apod.
 • Počítadlo provozních hodin filtrů, ventilátoru 
 • Audit trail registrace změn nastavení, alarmů a dalších informací
 • Kontinuální monitoring tlakové ztráty na filtru, teploty a rychlosti proudění vzduchu v pracovním prostoru,  teploty na topných deskách apod. s exportem dat na email (volitelně na USB)
 • Splňuje požadavky LEK-17 (měření teploty v pracovním prostoru, tlakové rozdíly ve filtrech HEPA, apod.)
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB

Konstrukce

Skříň boxu je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem velmi odolným proti otěru a dezinfekčním prostředkům. Pracovní plocha je zhotovena z prvotřídní nerezové oceli s jednotným nereflexním matným povrchem. Boční stěny pracovního prostoru jsou prosklené v plném profilu, což zvyšuje světelný i pracovní komfort. Osvětlení boxu je zajištěno LED osvětlením s vysokou svítivostí. Pro nastavení ideálního světelného komfortu se doporučuje doplnění plynulé regulace intenzity osvětlení (0-100%).

Design boxu je vhodný pro laboratoře a čisté prostory podle EN ISO 14644 technologie čistých prostor a GMP standardů. Prakticky to znamená hladký design, bez ostrých hran, minimalizace spojů, snadné čištění a dekontaminace, vysoká ochrana IP v pracovním prostoru a další vylepšení.

FBB pohání vysocekvalitní, výkonný ventilátor s energeticky úsporným elektronicky řízeným EC motorem. Vysoce kvalitní komponenty zajišťují bezúdržbový provoz. Ve srovnání se standardními AC motory je spotřeba až o 70% nižší. Maximální šetrnost vůči životnímu prostředí je podpořena možností využití útlumového režimu. Ventilátor umožňuje dlouhodobě udržovat požadovanou rychlost proudění vzduchu s vysokou přesností i přes postupné zanášení filtru a optimálně tak využít jeho životnost.

Filtrace vzduchu je zajištěna kvalitními, vysoceúčinnými filtry HEPA, třídy H14 podle EN1822, s účinností 99,999%. Filtry mají kovový rám, kvalitní těsnění a ochrannou mřížku. Řídicí systém kontinuálně sleduje jejich tlakovou ztrátu. Systém je vybaven dvojitým stupněm hlášení. Jednak překročení varovného limitu, který včas upozorňuje na vhodnost výměny filtrů, tak i překročení alarmového limitu, kdy je filtry nutno vyměnit. Informace jsou signalizovány na displeji, a v případě připojení pracovní stanice na internet, jsou zasílány na email, případně na mobilní telefon určených osob.

Stojan pro box má robustní a pevnou konstrukci vyrobenou z oceli s práškovým nástřikem, v barvě laminárního boxu, s vysokou odolností proti otěru a dezinfekčním prostředkům. Stojan má stavitelné patky pro možnost rektifikace nerovnosti povrchu. Patky jsou vybaveny antivibrační vložkou, pro minimalizaci přenosu vibrací. Díky robustní konstrukci a použití antivibračních vložek je vibrace minimální a výrazně přispívá k pracovní pohodě při operacích citlivých na vibrace.

Pracovní prostor je vybaven elektrickou zásuvkou 220 V / 50Hz.

Laminární box FBB pracuje plně automaticky dle nastaveného režimu – vypnuto, provozní a útlumový. Po zvolení režimu systém řízení CR2000 automaticky nastaví cílové parametry boxu pro danou činnost. Volba režimu je prováděna pomocí dotykového displeje nebo vzdáleně. Systém je chráněn proti přístupu neautorizované osoby. Ovládání je uživatelsky přívětivé a přehledné. Nesmírnou výhodou je i unifikace systému řízení veškerých pracovních stanic LABOX. A to jak z hlediska servisního, tak i obluhy a případného školení.  

Odchýlení od bezpečných hodnot je signalizováno jak místně akusticky a opticky, tak je zasíláno na email i/nebo mobilní telefon. Veškeré nastavení se provádí pomocí velkého, přehledného, dotykového displeje řídicího systému CR2000. Na hlavní stránce jsou informace o stavu provozu boxu, jako je zvolený režim, aktuální parametry, případné alarmové hlášky s detailním vysvětlením a ovládací prvky pro příslušenství.

Velký důraz je kladen na bezpečnost. Vedle standardních bezpečnostních prvků je box osazen i proudovým chráničem.

Ovládání a řízení boxu pomocí SMART CR2000

Ovládání a řízení boxu je zajištěno nejmodernějším řídícím systémem CR2000 smart control system. Tento systém zajišťuje bezproblémový chod zařízení v režimu 24/7, plnou kontrolu nad řízením i vzdálené ovládání. Ovládání je možné jak skrze velký dotykový displej, tak i pomocí PC, či mobilních zařízení. Dotykový displej s vyspělou technologií IPS reaguje i přes laboratorní rukavice. Na displeji jsou uvedeny všechny důležité parametry i stavy. Rychlost proudění vzduchu v pracovním prostoru i tlaková ztráta na filtru jsou snímány nepřetržitě. Tyto parametry jsou zpracovány mikroprocesorovou jednotkou, která podle těchto dat optimalizuje výkon zařízení. Toto řešení zajištuje kompenzaci zvyšování tlaku při postupném zanášení pracovního filtru a výrazně optimalizuje provozní náklady. Ovládání zařízení je intuitivní. Řídicí systém umožňuje nastavení časovačů pro vypínání a zapínání zařízení, včetně výběru provozního režimu. Změna nastavení alarmů, časovačů a dalších parametrů a funkcí jsou uživatelsky nastavitelné.

CR2000

Hlavní funkce a výhody řidícího systému CR2000

 • Kompletní zobrazení stavových veličin a parametrů na hlavní obrazovce
 • Jednoduchá změna režimu (pracovní, útlumový, vypnuto) a instalovaného příslušenství
 • Vzdálené ovládání (android, iOS, PC)
 • Časovač pro automatické spuštění 
 • Zasílání alarmů na email
 • Vzdálená správa zařízení
 • Push notifikace na mobilní telefon
 • Kontinuální monitoring teploty, tlakové ztráty na filtru, rychlosti proudění vzduchu, apod.,
  s exportem na email nebo USB (volitelné příslušenství)
 • Audit trail – záznam změn, přístupů a neshodných stavů

Na firmwaru zařízení se kontinuálně pracuje a doplňují nové funkce jak z hlediska legislativních požadavků, tak usnadňujících práci a zlepšování uživatelského komfortu.

Zjistit více

KONEKTIVITA

Pracovní stanici lze připojit k internetu. Tato nejmodernější funkce přináší svobodu kontroly, managementu času a přináší významné úspory.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vyškoleným uživatelům, supervizorům a dalším může být udělen vzdálený přístup k ovládání boxu. Tato funkce přináší další úroveň k úplné kontrole pracovní stanice. Vedle ovládání UV-C lampy, apod, již nemusíte čekat ani na stabilizaci parametrů pracovní stanice. A to včetně speciálních příslušenství jako je např. topná plocha. Např. s topnou plochou, ovládanou na dálku, můžete ušetřit více než 40 minut.

V případě vzdáleného připojení, místní operátor vidí všechny operace prováděné vzdáleně. Toto se úspěšně využíváno i pro školení, určitých servisních úkonů, aktualizaci firmware a další.

UPOZORNĚNÍ NA ALARMY A PUSH NOTIFIKACE

Včasné upozornění týkající se provozních stavů, požadavků na servis, jako je výměna filtrů, blížící se potřeba revalidace, údržby a další. Funkce je disponibilní pro chytrá zařízení se systémem Android a Apple iOS.

VZDÁLENÁ SERVISNÍ PODPORA

Sjednání služby vzdálené servisní podpory je disponibilní pro všechny boxy ovládané řídicím systémem CR2000, tedy např FBB, MBB, a další. Tato služba zahrnuje vzdálené konzultace, poradenství, v případě potřeby nastavení parametrů, vzdálenou kontrolu technického stavu, kontinuální kontrolu kritických parametrů zařízení, jako je tlaková ztráta na filtru, apod. Servisní středisko je automaticky informováno o technickém stavu zařízení. Automaticky přijímá požadavky na blížící se potřebu výměny filtrů, validací, apod. Díky vzdálenému připojení se výrazně zvyšuje užitná hodnota zařízení a snižuje se potřeba a časová náročnost servisních zásahů a z toho vyplívající výrazné snížení provozních nákladů.

CENTRÁLNÍ DOZOROVÉ CENTRUM (VOLITELNÉ)

Pracovní stanice s řízením CR2000 je možné sledovat pomocí komplexního monitorovacího systému. Monitorovací software je možné provozovat na počítačích se systémem Windows. Jedna instalace umí sledovat až 50 pracovních stanic. V reálném čase přináší veškeré důležité informace o stavu všech instalovaných zařízení a jejich hlavních parametrech na jedné obrazovce. Vedle hlavních fyzikálních parametrů, jako je rychlost v pracovním prostoru, tlaková ztráta, teplota apod., zobrazuje i stavový řádek, a to pro každou pracovní stanici individuálně. Stavový řádek je velmi užitečný, protože jednak detailně informuje o stavu, ale i popisuje případné nestandardní stavy, doporučuje výměnu filtrů, a hlídá důležité servisní/validační lhůty.

Na každou monitorovanou pracovní stanici je možné, v případě potřeby, se vzdáleně připojit. Operátor v dozorovém centru vidí to samé co vidí koncový uživatel. Koncový uživatel je o tomto připojení informován ve stavovém řádku.

Tento systém přináší absolutní přehled o pracovních stanicích. V kombinaci se vzdálenou servisní podporou se jedná o ultimátní řešení, které šetří čas, minimalizuje neřízené odstávky zařízení a díky tomu výrazně šetří provozní náklady.

 OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ BOXU POMOCÍ SMART CR2000

 

Volitelné příslušenství

Box je možno upravit/vybavit následujícím volitelným, nadstandardním, příslušenstvím:

 • magnetický držák na nástroje na zadní pracovní stěně
 • LCD displej integrovaný do zadní stěny pracovního prostoru
 • výškově nastavitelné ergonomické opěradlo pro ruce (po celé šíři pracovního prostoru)
 • ionizační systém pro odvod elektrického náboje z pracovního prostoru
 • elektrické zásuvky, datové zásuvky, USB zásuvky, apod.
 • elektricky výškově nastavitelný stojan
 • změna materiálu pracovní desky - např. Trespa
 • změna barvy čelního panelu (modrá, bílá)  
 • záložní zdroj elektrické energie (UPS)
 • police pod pracovní plochou, organizérem kabeláže a zásuvkové lišty – pro skrytí kabeláže pod pracovní deskou
 • police pro klávesnici, PC, apod.
 • elektricky výškově nastavitelný stojan 
 • webkamera v pracovním prostoru s možností streamu do místní datové sítě
 • integrace technologie - antivibrační vložky, váhové kameny, mikroskopy, centrifuga, odpadní jímky, a další

Na přání zákazníka je též možné provést individuální úpravy samotného boxu, jako je materiálové nebo barevné provedení. Další možné konstrukční úpravy či instalace přídavných speciálních doplňků, dle zákaznických požadavků. Tyto úpravy, prosím, je nutné předem konzultovat.

Údržba, servis

Box je koncipován jako bezúdržbový. Ovládání boxu je jednoduché a intuitivní. Odpovědná osoba uživatele má možnost měnit základní parametry, časovače, i nastavení alarmových limitů. Servis, aktualizace firmware, kalibrace čidel, apod. je přístupná pro servisní techniky systému CR2000. 

Validace a monitoring

V rámci výstupní kontroly a instalace se provádí kvalifikace boxu. Minimálně v rozsahu operační kvalifikace (OQ). Na přání klienta možno rozšířit o instalační (IQ) a procesní kvalifikaci (PQ). V souladu s požadavky norem a dozorových orgánů provádíme i pravidelné revalidace (kvalifikace) a monitoring. Všechny zkoušky jsou prováděny akreditovanou zkušební laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Doprava a instalace

Zařízení dodává a servis zajišťuje výrobce. Box je možné transportovat přes standardní dveře o šířce 80 cm.

Záruka

Doživotní technologická záruka na dostupnost náhradních dílů a servisní podporu (minimálně 10 let). Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne dodání výrobcem. Záruka se nevztahuje na životnost instalovaných filtrů, jejich životnost je dána konkrétními provozními podmínkami. V případě uzavření servisní smlouvy, včetně vzdálené servisní podpory, je záruční doba prodloužená.

Laminární box FBB

ROZMĚRY
Typ - velikost

Vnější rozměry

/mm/

Pracovní prostor

/mm/

Příkon
  šířka výška hloub. šířka výška hloub. (W)
FBB - 12  1180 1320 690 1155 875 610 330
FBB - 16 1616 1320 690 1590 875 610 450
FBB - 20 2000 1320 690 1970 875 610 650
FBB - 24 2400 1320 690 2370 875 610 660

 

DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ INFORMACE
Parametr Hodnota
Třída čistoty dle US FS 209 E 100 (M 3,5)
Třída čistoty dle EN lSO 14644 ISO 5
Jakostní třída dle dle A acc. to EU GMP A
Napětí [V/Hz] 230V / 50Hz
Rychlost proudění vzduchu v pracovním prostoru provozní režim (m/s)  0,40 ± 0,05
Rychlost proudění vzduchu v pracovním prostoru útlumový režim (m/s)   0,20 ± 0,05 
Hluk v místě obsluhy (dB(A)) při pracovním režimu max. 53
Hluk vyzařovaný do okolí (dB(A)) při útlumovém režimu max. 49

 

Vlastnosti řídicího systému CR2000: výběr pracovních režimů; řízení přístupových práv uživatelů; dálkové ovládání pomocí Android, iOS, Windows; časovače, apod; vzdálená servisní podpora, nastavení alarmových limitů pro rychlost, tlak, teploty na topných deskách a pod, nastavení intenzity světla, indikace tlaku na vysoceúčinném filtru, teploty v pracovní komoře, apod., audit trail, varování na končící lhůtu platnosti validace, notifikace dle GMP, možnost připojení na stálé dozorové centrum

image004 Greentech EN GMP

Máte otázky? V případě, že ještě nemáte rozhodnuto nebo by jste chtěli poradit s vhodným typem a vybavením laminárního boxu, tak vám rádi připravíme řešení na míru