Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

ČISTÉ PROSTORY

LABORATOŘE, VÝROBNÍ PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU VZDUCHU

zajišťujeme komplexní dodávku na klíč, tedy kompletní zajištění všech činností souvisejících s danou investicí, tj. od konkretizace zadání přes zpracování studie a prováděcího projektu, získání příslušných povolení, vlastní realizaci, uvedení zařízení do zkušebního provozu až po kvalifikaci a případně i validaci prostoru a instalované technologie, a v neposlední řadě zajišťujeme dodávky a instalace kontinuálního monitoringu. Všechny činnosti probíhají dle, lety maximálně z efektivněnému, systému řízení LABOX, který se používá při takovýchto technologicky složitých investičních akcí. Všechny činnosti jsou též pokryty řízením kvality dle ISO 9001:2016, který je každoročně nezávisle prověřován. U dodávek na klíč je investiční akce zakončena kvalifikací, realizována akreditovanou zkušební laboratoří dle ISO/IEC 17025. Následný servis je zajištěn našim profeisionálním servisním oddělením, a to i v režimu 24/7.

Image
APLIKACE TECHNOLOGIE ČISTÝCH PROSTOR
 • zpracování tkání a buněk
 • pracoviště přípravy cytostatik
 • výroba a zpracování radiofarmak
 • PET Centra
 • tkáňové banky a zpracování tkání (296/2008 Sb.)
 • centra asistované reprodukce (IVF centrum)
 • výroba nanovláken (nanotechnologie)
 • operační sály
 • mikrobiologické laboratoře
 • laboratoře biologického zabezpečení BSL3 BSL4
 • virologické laboratoře
 • provozní, výzkumné, výrobní a kontrolní prostory
 • čistá výroba v automobilovém, elektrotechnickém a optickém průmyslu  
 • prostory s vysokými nároky na čistotu (prašnost), teplotu nebo vlhkost

KONKURENČNÍ VÝHODY

 • profesionální a zkušený tým
 • maximální rychlost a flexibilita
 • nákladově efektivní řešení
 • řešení na klíč
 • zavedený systém realizace
 • mezinárodně platné certifikace
 • zajištění pozáručního servisu a údržby (včetně služby 24/7)
od návrhu přes realizaci
po certifikaci a servis 24/7
včetně výrobní technologie, vybavení a monitoringu

Dodavatelský systém Labox

 LABOX čisté prostory studie a konzultace

 KONZULTACE S KLIENTEM - STUDIE

Technologie čistých prostor je finančně velmi náročná investice, která zasluhuje maximální rozbor a především určení ideálního způsobu výstavby, aby byla ekonomicky maximálně efektivní. Vždy je třeba uvažovat, vedle technologických požadavků, i nad žádanou životností. Náš profesionální tým má víc jak 30 letou zkušenost s dodávkami čistých prostor a na každý čistý prostor se dívá individuálně s ohledem na maximální efektivnost investice pro klienta. Cílené konzultace a seznámení s požadavky jsou tedy základním kamenem celkového úspěchu. Výsledkem tohoto kroku by mělo být zpracování studie, která bude podkladem pro následující etapu tvorby projektové dokumentace.

Labox čisté prostory projekt

projekce

PROJEKTOVÁ ETAPA

Poté co je znám hlavní koncept se začne pracovat na základní projektové dokumentaci, kterou lze předložit dozorovým orgánům. Většinou se jedná o projekt pro stavební povolení, který je nutný pro doložení stavebnímu úřadu. V případě dalších účastníků řízení, jako je např. ve farmacii Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Státní zdravotní ústav, zajišťujeme možnost předběžného odsouhlasení konceptu řešení. V případě dodávky na klíč se projektové práce na realizační dokumentaci vypracovávají takovým postupem, aby bylo možné i v průběhu projektové fáze zahájit vlastní stavbu. Toho docilujeme propracovaným systémem, který takovouto součinnost umožňuje a tím významně snižujeme celkový čas realizace investice.

Labox čisté prostory dodávka výroba instalace stavba

REALIZACE

V případě dodávky na klíč je tato část investice zahájena již v průběhu projektové etapy. Všechny kroky mají přesně definovaný postup, aby byla zajištěna kvalita i časový harmonogram.

Labox čisté prostory měření validace certifikace

MĚŘENÍ A KVALIFIKACE

Každá dodávka není kompletní, dokud se neprovedou potřebná měření a prověření funkčnosti všech systémů a zařízení. Všechna měření, kvalifikace a validace zajišťujeme sítí akreditovaných zkušebních laboratoří, tedy maximální autorizací k těmto měřením a tedy i nezávislostí nad výsledky. Veškeré výsledky jsou platné nejen v ČR ale i mezinárodně uznatelné. Zajišťujeme následující řetěz zkoušek:

prostory loga

 • DQ design kvalifikace
 • IQ instalační kvalifikace
 • OQ operační kvalifikace
 • PQ procesní kvalifikace
Labox čisté prostory servis údržba

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Předáním dokončeného díla do užívání uživateli pro nás práce na projektu nekončí. Je to čas, kdy mnohdy víc než před vlastním dokončením je nutnost maximální funkčnosti a operativnosti celého díla, aby se zajistilo zamezení neřízených výpadků a mimořádných událostí a výdajů. O to se stará tým techniků, kteří zajišťují pravidelnou údržbu a servis dodaných zařízení a úplně informují klienta o případných provozních nákladech (jako je výměna filtračních vložek, apod.), předpokládané životnosti technologie a doporučení na jejich obnovu. Rovněž je aktivována měřící skupina, která zajišťuje pravidelné revalidace a monitoring. Na základě potřeby klienta a technologie zabezpečujeme i nepřetržitou servisní pohotovost 24/7, komplexní facility management pro veškeré technologické a laboratorní zařízení. Jakožto premiovou službu provozujeme nejmodernější dispečerský systém pro monitoring technologie v reálném čase LBXCON. Díky tomuto systému máme okamžitý přehled o stavu technologie, možnost vzdáleného ovládání a analýzy dat, audittrail, a včas a cíleně reagujeme na jakékoliv kritické situace, což výrazně snižuje provozní náklady. 
favicon_labox_lbxcon_500px1 Čisté prostory | LABOX
profesionální správa technologických celků
režim 24/7 vzdálená správa a servis
rychlá reakce na neshodné stavy technologie
dozorové centrum a hot-line

PŘIPRAVUJETE, PLÁNUJETE  VÝSTAVBU ČISTÝCH PROSTOR?

Kontaktujte nás! Váš projekt jsme schopni realizovat ve všech stupních, od prvotních konzultací až po výstavbu, validace a bezchybný servis. Kontaktní informace jsou zde. Obecnou poptávku nám můžete poslat pomocí obecného formuláře.  Případně můžete využít specifický formulář

CERTIFIKACE
nbu labox osvedceni
cert CIA cz 2023 Stránka 1
cert ISO cz
ČLENSTVÍ
 • česká komora autorizovaných inženýrů ČKAIT
 • asociace strojních inženýrů ASI
 • asociace akreditovaných laboratoří ILEC
SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
 • projekce a dodávka kontinuálního monitoringu (částice, teplota, vlhkost, tlak, CO2, O2 atd)
 • validace a servis čistých prostor a technologií
 • konzultace v oblasti čistých prostor
 • výroba a montáž signalizačního zařízení pro čisté prostory (signalizace otevřených dveří, telefony do čistých prostor, diferenční přetlakoměry, atd.)
 • vybavení zařizovacími předměty (nábytek pro čisté prostory, MDF i nerez)
PŘIPRAVUJETE, PLÁNUJETE, ČI UVAŽUJETE O VÝSTAVBĚ ČISTÝCH PROSTOR?

Kontaktujte nás! Váš projekt jsme schopni realizovat ve všech stupních, od prvnotních konzultací až po výstavbu, validace a bezchybný servis. Kontaktní informace jsou zde.      

Obecnou poptávku nám můžete poslat pomocí obecného formuláře.  

Případně můžete využít specifický:

Vytváříme podmínky
pro Vaší
profesionální práci
labox
ČISTÉ PROSTORY - VÝKLAD POJMU

Čisté prostory jsou prostory s řízenou čistotou vzduchu. Jsou používany tam, kde jsou definované nároky na prašnost, případně na teplotu, vlhkost a mikrobiální čistotu. Čisté prostory jsou definovány normou ČSN EN ISO 14644, GMP (dříve VYR-36), VYR-32 (SÚKL), VDA.

Typické oblasti použití technologií čistých prostor:

 • farmaceutický průmysl
 • biotechnologie
 • zdravotnictví
 • automobilový průmysl
 • potravinářský průmysl
 • chemický průmysl
 • elektrotechnický průmysl
 • strojírenství
 • optika
 • letectví a kosmonautika
 • kosmetický průmysl