logo_new_simply Ćisté prostory | LABOX
State of the Art clean room technology

ČISTÉ PROSTORY

LABORATOŘE, VÝROBNÍ PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU VZDUCHU

zajišťujeme komplexní dodávku na klíč, tedy kompletní zajištění všech činností souvisejících s danou investicí, tj. od konkretizace zadání přes zpracování studie a prováděcího projektu, získání příslušných povolení, vlastní realizaci, uvedení zařízení do zkušebního provozu až po kvalifikaci a případně i validaci prostoru a instalované technologie, a v neposlední řadě zajišťujeme dodávky a instalace kontinuálního monitoringu. Všechny činnosti probíhají dle, lety maximálně z efektivněnému, systému řízení LABOX, který se používá při takovýchto technologicky složitých investičních akcí. Všechny činnosti jsou též pokryty řízením kvality dle ISO 9001:2016, který je každoročně nezávisle prověřován.

APLIKACE TECHNOLOGIE ČISTÝCH PROSTOR

 • zpracování tkání a buněk
 • pracoviště přípravy cytostatik
 • výroba a zpracování radiofarmak
 • PET Centra
 • tkáňové banky a zpracování tkání (296/2008 Sb.)
 • centra asistované reprodukce (IVF centrum)
 • výroba nanovláken (nanotechnologie)
 • operační sály
 • mikrobiologické laboratoře
 • laboratoře biologického zabezpečení BSL3 BSL4
 • virologické laboratoře
 • provozní, výzkumné, výrobní a kontrolní prostory
 • čistá výroba v automobilovém, elektrotechnickém a optickém průmyslu  
 • prostory s vysokými nároky na čistotu (prašnost), teplotu nebo vlhkost

KONKURENČNÍ VÝHODY

 • profesionální a zkušený tým
 • maximální rychlost a flexibilita
 • nákladově efektivní řešení
 • řešení na klíč
 • zavedený systém realizace
 • mezinárodně platné certifikace
 • zajištění pozáručního servisu a údržby

Dodavatelský systém Labox

 ikon konzultace

 KONZULTACE S KLIENTEM - STUDIE

Technologie čistých prostor je finančně velmi náročná investice, která zasluhuje maximální rozbor a především určení ideálního způsobu výstavby, aby byla ekonomicky maximálně efektivní. Vždy je třeba uvažovat, vedle technologických požadavků, i nad žádanou životností. Náš profesionální tým má víc jak 29 letou zkušenost s dodávkami čistých prostor a na každý čistý prostor se dívá individuálně s ohledem na maximální efektivnost investice pro klienta. Cílené konzultace a seznámení s požadavky jsou tedy základním kamenem celkového úspěchu. Výsledkem tohoto kroku by mělo být zpracování studie, která bude podkladem pro následující etapu tvorby projektové dokumentace.

projekce-2

PROJEKTOVÁ ETAPA

Poté co je znám hlavní koncept se začne pracovat na základní projektové dokumentaci, kterou lze předložit dozorovým orgánům. Většinou se jedná o projekt pro stavební povolení, který je nutný pro doložení stavebnímu úřadu. V případě dalších účastníků řízení, jako je např. ve farmacii Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Státní zdravotní ústav, zajišťujeme možnost předběžného odsouhlasení konceptu řešení. V případě dodávky na klíč se projektové práce na realizační dokumentaci vypracovávají takovým postupem, aby bylo možné i v průběhu projektové fáze zahájit vlastní stavbu. Toho docilujeme propracovaným systémem, který takovouto součinnost umožňuje a tím významně snižujeme celkový čas realizace investice.

projekce-3

REALIZACE

V případě dodávky na klíč je tato část investice zahájena již v průběhu projektové etapy. Všechny kroky mají přesně definovaný postup, aby byla zajištěna kvalita i časový harmonogram.

projekce-4

MĚŘENÍ A KVALIFIKACE

Každá dodávka není kompletní, dokud se neprovedou potřebná měření a prověření funkčnosti všech systému a zařízení. Všechna měření, kvalifikace a validace zajišťujeme sítí akreditovaných zkušebních laboratoří, tedy maximální autorizací k těmto měřením a tedy i nezávislostí nad výsledky. Veškeré výsledky jsou platné nejen v ČR ale i mezinárodně uznatelné. Zajišťujeme následující řetěz zkoušek:

 • DQ design kvalifikace
 • IQ instalační kvalifikace
 • OQ operační kvalifikace
 • PQ procesní kvalifikace
projekce-5

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Předáním dokončeného díla do užívání uživateli pro nás práce na projektu nekončí. Je to čas, kdy mnohdy víc než před vlastním dokončením je nutnost maximální funkčnosti a operativnosti celého díla, aby se zajistilo zamezení neřízených výpadků a mimořádných událostí a výdajů. O to se stará tým techniků, kteří zajišťují pravidelnou údržbu a servis dodaných zařízení a úplně informují klienta o případných provozních nákladech (jako je výměna filtračních vložek, apod.), předpokládané životnosti technologie a doporučení na jejich obnovu. Rovněž je aktivována měřící skupina, která zajišťuje pravidelné revalidace a monitoring. Na základě potřeby klienta a technologie zabezpečujeme i nepřetržitou servisní pohotovost 24/7, komplexní facility management pro veškeré technologické a laboratorní zařízení. Jakožto premiovou službu provozujeme nejmodernější dispečerský systém pro monitoring technologie v reálném čase LBXCON. Díky tomuto systému máme okamžitý přehled o stavu technologie, možnost vzdáleného ovládání a analýzy dat, audittrail, a včas a cíleně reagujeme na jakékoliv kritické situace, což výrazně snižuje provozní náklady. 
CERTIFIKACE
nbu labox osvedceni
certifikat_2020 O společnosti
cert ISO cz
ČLENSTVÍ
 • česká komora autorizovaných inženýrů ČKAIT
 • asociace strojních inženýrů ASI
 • asociace akreditovaných laboratoří ILEC
SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
 • projekce a dodávka kontinuálního monitoringu (částice, teplota, vlhkost, tlak, CO2, O2 atd)
 • validace a servis čistých prostor a technologií
 • konzultace v oblasti čistých prostor
 • výroba a montáž signalizačního zařízení pro čisté prostory (signalizace otevřených dveří, telefony do čistých prostor, diferenční přetlakoměry, atd.)
 • vybavení zařizovacími předměty (nábytek pro čisté prostory, MDF i nerez)
ČISTÉ PROSTORY - VÝKLAD POJMU

Čisté prostory jsou prostory s řízenou čistotou vzduchu. Jsou používany tam, kde jsou definované nároky na prašnost, případně na teplotu, vlhkost a mikrobiální čistotu. Čisté prostory jsou definovány normou ČSN EN ISO 14644, VYR-36 a VYR-32 (SÚKL).

Typické oblasti použití technologií čistých prostor:

 • farmaceutický průmysl
 • biotechnologie
 • zdravotnictví
 • automobilový průmysl
 • potravinářský průmysl
 • chemický průmysl
 • elektrotechnický průmysl
 • strojírenství
 • optika
 • letectví a kosmonautika
 • kosmetický průmysl
PŘIPRAVUJETE, PLÁNUJETE, ČI UVAŽUJETE O VÝSTAVBĚ ČISTÝCH PROSTOR?

Kontaktujte nás! Váš projekt jsme schopni realizovat ve všech stupních, od prvnotních konzultací až po výstavbu, validace a bezchybný servis. Kontaktní informace jsou zde.      

Obecnou poptávku nám můžete poslat pomocí obecného formuláře.  

Případně můžete využít specifický:

 

Poptat čistý prostor