Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Signalizace dveří pro čisté prostory

Interlocking system SZ-2000

Jedna z nejdůležitějších podmínek pro čisté prostory je zachování tlakového spádu pro zabránění kontaminace vnitřních prostor vnějším prostředím. Kritickým bodem jsou vstupy do prostředí s jinou třídou čistoty vzduchu, jako jsou dveře do personálních a materiálových propustí. Jako prostředek ochrany proti narušení těchto podmínek slouží signalizační systém. Systém SZ2000 je složen ze dvou hlavních částí: signalizační jednotka, koncové signální světla s akustickým alarmem, snímači polohy / pohybu. Dveře v čistém prostoru jsou rozděleny do skupin na základě tlakového obrazce prostoru. V případě otevření jakýchkoliv dveří dané skupiny dveří se signalizační světla rozsvítí. V případě, že obsluha nerespektuje varovný signál a otevře další dveře v dané skupině, rozezní se akustický alarm a případné porušení je možno hlásit i na centrálním systému monitoringu (jsou-li oba systémy propojeny). Signalizační světla jsou vyráběna ve verzi pro integraci do příčky / stěny, nebo zárubně dveří.

Signalizace stavu dveří ("Interlock system") podporuje dodržování správného toku lidí a materiálu v čistých prostorech, aby nedošlo ke kontaminaci vnitřních prostor i samotného produktu. Zařízení vychází z požadavků na čisté prostory dané normou ČSN EN ISO 14644.

Pomocí funkce tvorby skupin lze řešit i nejproblematičtější řešení pohybu osob a materiálu mezi prostory s rozdílnou řízenou čistotou, rozdílným tlakem, či jiným oddělujícím parametrem. Mikroprocesorová jednotka je ovládána pomocí jednoduchého rozhraní. Jeho ovládání je možné buď místně, nebo pomocí připojení osobního počítače přes USB rozhraní.  

  • Ovládání 32 dveří čistého prostoru jednou signalizační jednotkou
  • Možnost řetězení signalizačních jednotek
  • Tvorba jakéhokoliv množství skupin dveří
  • Signalizační jednotka umí pracovat i s jinými druhy čidel (PIR, infra, atp.)
  • Možnost připojení elektrických  zámků
  • Ovládání signalizační jednotky pomocí počítače a nebo místně pomocí rozhraní s LCD displejem
  • Signalizační systém lze napojit na systém monitoringu a měření a regulace
  • Signalizační systém podporuje vyšší funkce jako je odložení signalizace, různé druhy blokací, apod.
  • Systém lze libovolně doprogramovat pro jakékoliv žádané funkce
  • Bližší informace na vyžádání
01 01 01 02