Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

SMART CR2000 control pro čisté prostory

SMART CR2000 control system se úspěšně aplikuje v rámci instalací čistých prostor. Systém zvyšuje bezpečnost, kvalitu a snižuje náklady..

Původně řídicí systém primárně vyvinut pro řízení laminárních boxů nové generace FBB a MBB, našel obrovské uplatnění i v čistých prostorech. Pomáhá jak pro ovládání vzduchotechniky čistých prostor, tak i k zobrazení stavu VZT, hlavních alarmů, dat z monitoringu, apod. Pomáhá při řízení vstupu osob do prostor, ke kontrole, a tím i dalšímu zvýšení zajištění kvality. CR2000 lze ovládat i vzdáleně. Vzdálený přístup je lze výhodně využít pro servisní účely. Nasazení tohoto systému snižuje klientovi náklady, a zkracuje čas u některých servisních zásahů. V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám tento systém představíme blíže.

 

LABOX ESHRE2023 01

LABOX ESHRE2023 02

LABOX ESHRE2023 02