logo_new_simply Laminární box FBB120 | LABOX
State of the Art clean room technology

Laminární box s vertikálním prouděním vzduchu FBB120

Box je určen pro aplikace vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací.

 • plně automatizovaný provoz
 • řízený mikroprocesorovou jednotkou zabezpečující
  optimální parametry laminárního proudění
 • ideální pro kontrolu sterilit
 • velká pracovní plocha
 • vysoká spolehlivost
 • snadná čistitelnost
 • splňuje požadavky LEK-17

Konstrukce

Box je vybaven motorventilátorem s elektronicky řízeným elektromotorem. Otáčky ventilátoru jsou řízeny mikroprocesorovou jednotkou boxu, která snímá rychlost laminárního proudění a udržuje ho na v programu nastavené hodnotě. Snímaná rychlost je zároveň zobrazována na displeji řídící jednotky na ovládacím panelu boxu spolu s údajem dodávaného výkonu elektromotoru např.: rychlost 0,45 m/s (výkon 55 %).

Uvedené řešení výrazně snižuje spotřebu energie. Na rozdíl od motorů, jejichž otáčky jsou řízeny napěťově tyristorovými regulátory, je u tohoto řešení spotřebováváno jen takové množství energie, které je nezbytné pro dosažení zvolené rychlosti proudění.

Standardně jsou boxy dodávány s naprogramovanou rychlostí 0,45 m/s. Na přání lze rychlost nastavit v rozsahu 0,2 až 0,6 m/s . Tuto programovou změnu může na přání též provést servisní technik i u již dodaného a provozovaného boxu.

Vybavení boxu velmi výkonným ventilátorem s plynulou automatickou regulací otáček umožňuje dlouhodobě udržovat požadovanou rychlost proudění vzduchu s vysokou přesností i přes postupné zanášení filtru a optimálně tak využít jeho životnost.

Pracovní deska boxu je z korozivzdorné oceli, osvětlení boxu je zajištěno jednak bočními a čelním oknem z okolí a jednak zářivkovým osvětlením instalovaným pod čelním panelem. V pracovním prostoru boxu je instalována el. zásuvka. Zvýšená elektrická bezpečnost je zajištěna proudovým chráničem.

Volitelné příslušenství

 • stojan
 • přídavné elektrické zásuvky
 • diodové osvětlení (LED)
 • ionizační systém pro odvod statické elektřiny
 • speciální prostupy pracovní plochou (váhy, mikroskop, odpadní jímky apod.)
 • integrace a instalace speciálních přístrojů, stojánků, držáků apod.

Na přání zákazníka je možné provedení i dalších úprav a včetně integrace klientových přístrojů (měřidla, monitoring a speciální vstupy).

Doporučujeme, aby naši klienti všechny žádané úpravy s námi konzultovali ještě před objednáním.

Dodávka

Box dodává, instaluje, a servis zajišťuje výrobce.

Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne dodání výrobcem. Záruka se nevztahuje na životnost instalovaných filtrů, jejich životnost je dána konkrétními provozními podmínkami.

1
 

FBB120

 

Rozměry
Typ

Vnější rozměry

/mm/

Rozměry pracovního prostoru

/mm/

  šířka výška hl. šířka výška hl.
FBB120-09 880 1250 575 860 800 565
FBB120-12 1180 1250 575 1160 800 565
FBB120-16 1580 1250 575 1560 800 565
FBB120-20 1980 1250 575 1960 800 565
FBB120-24 2340 1250 575 2320 800 565

 

* jestliže potřebujete jiné rozměry boxu, tak nás prosím kontaktujte

 

Doplňující technické informace
Parametr Hodnota
Napájecí napětí 230V, 50 Hz
Příkon při maximálním výkonu 100% FBB120-09  330W 
FBB120-12 330W
FBB120-16 330W
FBB120-20 660W
FBB120-24 660W
Třída čistoty dle US FS 209E 100 (M3,5)
Třída čistoty dle EN ISO 14644-1 ISO Class 5
Jakostní třída dle EC GMP Volume 4, Annex 1 A
Rychlost proudění vzduchu* /m.s-1/ 0,45
Hluk v pracovním prostoru /db(A)/ max 57
Hluk vyzařovaný do okolí /dB(A)/ max 55
Intenzita osvětlení na pracovní ploše /1x/ min. 500