Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Zájem o zaměstnání

Prosím vložte o jakou pozici máte zájem.
Prosím zadejte Vaše jméno.
Prosím zadejte Vaše příjmení.
Prosím zadejte Váš email..
Prosím zadejte Váš telefon.
Vyberte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.
Prosím zadejte jaký obor jste vystudoval/a.
Prosím zadejte jakou byste si představoval/a minimální měsíční mzdu v hrubém.
Prosím zadejte kdy byste mohl/a nastoupit.
Vložte Váš životopis
Vložte Váš životopis
Prosím zaškrtněte Souhlasím, aby mi dali vědět z firmy Labox, když pro mě budou mít i jinou vhodnou pozici.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Labox, spol. s r.o., IČO: 49707833, Brandýská 8, Jirny, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.