Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

FAQ

Klasifikace čistých prostor podle US FEDERAL STANDARD 209D

Maximálně přípustný počet částic, v krychlové stopě, je dán následující tabulkou:

Třída čistoty

>=  0,1 µm

>=  0,2 µm

>=  0,3 µm

>=  0,5 µm

>=  5,0 µm

1

35

7,5

3

1

nedefinováno

10

350

75

30

10

nedefinováno

100

nedefinováno

750

300

100

nedefinováno

1000

nedefinováno

nedefinováno

nedefinováno

1000

7

10000

nedefinováno

nedefinováno

nedefinováno

10000

70

100000

nedefinováno

nedefinováno

nedefinováno

100000

700

Upozornění: Federal standard 209D byl zrušen a nahrazen normou Federal standard 209E a následně pak normou ISO 14644.