Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

FAQ

Čisté prostory podle ISO 14644-1:1999

Maximálně přípustný počet částic, v kubickém metru, je daný nasledující tabuľkou:

Maximální počet částic ve vzduchu

Velikosti častíc

 

> 0,1 μm

> 0,2 μm

> 0,3 μm

> 0,5 μm

> 1 μm

> 5 μm

Třída 1

10

2

       

Třída 2

100

24

10

4

   

Třída 3

1 000

237

102

35

8

 

Třída 4

10 000

2 370

1 020

352

83

 

Třída 5

100 000

23 700

10 200

3 520

832

29

Třída 6

1 000 000

237 000

102 000

35 200

8 320

293

Třída 7

     

352 000

83 200

2 930

Třída 8

     

3 520 000

832 000

29 300

Třída 9

     

35 200 000

8 320 000

293 000

Čisté prostory podle ISO 14644-1:1999