Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

FAQ

Srovnání klasifikace čistých prostor podle ISO 14644-1:1999 a nové ISO 14644-1:2015

Maximální přípustný koncentrační limit částic, v krychlovém metru, je dán následující tabulkou:

Maximální limit částic ve vzduchu

 ISO Třídy 

0,1 μm

0,2 μm

0,3 μm

0,5 μm

1 μm

5 μm

Třída 1

b 10

-2

       

Třída 2

100

24

10

-4

   

Třída 3

1 000

237

102

35

8

 

Třída 4

10 000

2 370

1 020

352

83

 

Třída 5

100 000

23 700

10 200

3 520

832

29 

Třída 6

1 000 000

237 000

102 000

35 200

8 320

293

Třída 7

     

352 000

83 200

2 930

Třída 8

     

3 520 000

832 000

29 300

Třída 9

     

35 200 000

8 320 000

293 000

Aktualizace normy ISO 14644:2015, na čisté prostory, vypouští některé limity na počet částic. V tabulce označeny červeně. Nová norma však neřeší pouze limity na částice, ale zavádí i další změny. V případě zájmu o konzultaci na toto téma nás prosím kontaktujte zde.