Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Dotazník ke sledování spokojenosti zákazníků.

Děkujeme, že věnujete chvilku vyplnění dotazníku spokojenosti.

Čísla představují známky jako ve škole, svoji volbu označte kliknutím na požadovanou volbu.

1 - zcela spokojen

5 - zcela nespokojen

Základní údaje
Dotazník