logo_new_simply Rozšíření služeb zkušební laboratoře
State of the Art clean room technology

Rozšíření služeb zkušební laboratoře

V rámci rozšiřování služeb zkušební laboratoře nově zajišťujeme validace koncentrátorů (SpeedVac).

Rozšíření v oblasti měření sleduje náš záměr zastřešit kompletní potřeby našich klientů v oblasti laboratorního vybavení. Aktuálně, standardně, kvalifikujeme následující zařízení: čisté prostory, operační sály, digestoře, laminární boxy, mikrobiologicky bezpečnostní boxy, biologické izolátory, čisté kabiny, parní sterilizátory, horkovzdušné sterilizátory, sterilizační tunely, termostaty, mrazáky, lednice, inkubátory, komorové chladírny, komorové termostaty, stabilitní komory, topné desky, fermentory, centrifugy, chlazené centrifugy, koncentrátory (SpeedVac), filtrační stanice, iodové filtry, aerosolové filtry, vzduchotechnické zařízení, systémy tlakového vzduchu, částicový monitoring, obleky do čistých prostor (úlet částic). Vzhledem k bohatému vybavení naší akreditované zkušební laboratoře umíme pružně reagovat i na požadavky kvalifikačních měření a validací dalších zařízení.