Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Pracovní dny radiofarmaceutické sekce

Při příležitosti konference "Pracovní dny radiofarmaceutické sekce nukleární medicíny" konané v Opavě byl odborné veřejnosti představen námi nově instalovaný čistý prostor pro přípravu radiofarmak na ONM při Slezské nemocnice v Opavě.