Mikrobiologický bezpečnostní box

Mikrobiologicky bezpečnostní box (dále MBB, ang. MSC), třídy II. dle normy EN 12469:2000, je určen pro aplikace vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací a současně požadující ochranu operátora a okolí před vlivem zpracovávaného produktu.

Konstrukce

Skříň boxu je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem velmi odolným proti otěru a dezinfekčním prostředkům. Pracovní deska a vodotěsná vana pod pracovní deskou jsou z korozivzdorné oceli. Plášť boxu je ve výrobě, v souladu s normou EN12469:2000 , zkoušen na těsnost. Veškeré materiály použité ve vnitřním prostoru jsou nesorpční a dobře dekontaminovatelné a sterilizovatelné.

Pracovní prostor boxu je plně uzavíratelný mírně zešikmeným netříštivým bezpečnostním sklem zabraňujícím odleskům a dávajícím dobrý výhled do pracovního prostoru boxu.

Čelní sací mřížka v pracovním prostoru má šikmý náběh, který zabraňuje zakrytí rukou, jejich kontaminaci a zabraňuje antiturbolentnímu proudění

MSC pracuje v režimech, které automaticky nastaví cílové parametry boxu pro danou činnost: klidový stav, provoz a údržba (čištění, sterilizace, servisní měření). Volba režimu je prováděna klíčem na ovládacím panelu a znemožňuje zásah neautorizované osoby.

Odchýlení od bezpečných hodnot je signalizováno akusticky a opticky. Dispej mikroprocesorové jednotky informuje o stavu provozu boxu a zobrazuje rychlost laminárního proudění v pracovním prostoru, tlakovou ztrátu filtrů, počet provozních hodin instalovaných filtrů, počet provozních hodin ÚV zářiče, počet dnů do příští kalibrace MSC

Mikroprocesorová jednotka je ovládána pomocí jednoduchého rozhraní. Jeho pomocí lze řídit germicidní zářič a volit režimy pro provádění čištění, sterilizace, servisní měření nebo volbu jazyka na displeji.

Zařízení je vedle běžného jištění tavnými pojistkami zabezpečeno proudovým chráničem. ÚV zářič instalovaný v pracovním prostoru má krytí IP65.

Standardní vybavení

Hladká pracovní deska s matovým povrchem proti odleskům.

Mírně šikmé, svisle posuvné bezpečnostní sklo, ovládané lineárními motory s programovatelnými polohami: otevřeno, pracovní poloha, zavřeno, čistící poloha (umožňuje čištění skla z vnitřní strany).

Infrazávora znemožňující sevření rukou při uzavírání bezpečnostního skla.

Dva radiální ventilátory, jejichž výkon je řízen mikroprocesorovou jednotkou na základě měření rychlosti proudění vzduchu boxem. Jednotka kompenzuje nárůst odporu filtrů při jejich zanášení. Počáteční stav při čistých filtrech je cca 60 % výkonu, což umožňuje zanášení filtrů asi na dvojnásobek počátečního odporu.

Dva HEPA filtry třídy H14 v kovových rámech s krycí ochrannou mříží a gelovým těsněním dosedacích ploch s odlučivostí 99,998 % dle EN 1822.

Germicidní zářič výkonu 15W (krytí IP 65), jehož tvar a umístění zajišťují dokonalé osvícení pracovního prostoru bez narušení laminárního proudění. Ovládání je přes mikroprocesorovou jednotku umožňující denní i týdenní programování.

Zářivkové osvětlovací těleso s výkonem 55W je instalováno mimo vlastní pracovní prostor za čelním sklem. Je vybaveno plynulou regulací výkonu a umožňuje měnit intenzitu osvětlení v rozsahu 1-100 %.

Elektrická zásuvka 230 V/50 Hz v pracovním prostoru pro spotřebiče do příkonu 1300 W jištěná tavnou pojistkou a proudovým chráničem.

Mikroprocesorová jednotka řídící chod boxu a nastavení optimálních parametrů provozu a podávající informace o provozních poměrech a počtu uběhlých provozních hodin HEPA filtrů, germicidního zářiče a počtu dnů do příští kalibrace. Zobrazení je možné volit v češtině, angličtině a němčině. Další jazyky je možné naprogramovat.

Volitelné příslušenství

Na přání zákazníka je možné provedení i dalších úprav a včetně integrace klientových přístrojů (měřidla, monitoring a speciální vstupy).

Doporučujeme, aby naši klienti všechny žádané úpravy s námi konzultovali ještě před objednáním.

Údržba, sterilizace, servis

K provádění údržby, sterilizace a servisních měření slouží režim „údržba", nastavitelný klíčem na ovládacím panelu. Pro běžnou denní údržbu (čištění pracovního prostoru) a sterilizaci boxu postačují příkazy volitelné na mikroprocesorové jednotce. Pro provádění servisu se po zadání hesla servisního technika zpřístupní další funkce mikroprocesorové jednotky.

Dodávání

Zařízení dodává a servis zajišťuje výrobce.

Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne dodání výrobcem. Záruka se nevztahuje na životnost instalovaných filtrů, jejich životnost je dána konkrétními provozními podmínkami.

mb120
 
Rozměry
Typ

Vnější rozměry

/mm/

Rozměry pracovního prostoru

/mm/

  šířka výška hloubka šířka výška hloubka
MB-120 1240 1400 760 1200 620 540
MB-180 1850 1400 760 1830 620 540
Třída účinnosti dle EN 12469:2000
Technický parametr MB-120 MB-180
Třída účinnosti pro těsnost proti unikání LI-C
Třída účinnosti pro čistitelnost CI-C
Třída účinnosti pro sterilizovatelnost SI-C
Doplňující technické informace
Technický parametr MB-120 MB-180
Napájecí napětí 230V, 50 Hz
Elektrický příkon 500 W 700 W
Třída účinnosti dle EN 14644-1 ISO Class 5
Třída čistoty dle US FS 209 E 100 (M3,5)
Jakostní třída dle EC GMP Volume 4, Annex 1 A
Průměrná rychlost proudění v pracovním prostoru min 0,4 m/s
Hluk vyzařovaný do okolí /db(A)/ max 57
Regulovatelná intenzita osvětlení na pracovní ploše /lx/ max 1300
Hmotnost /kg/ 180 kg 260 kg

 

Pro konfiguraci tohoto boxu můžete použít tento formulář