Čisté prostory, laboratoře, výrobní prostory s vysokými požadavky na čistotu vzduchu

zajišťujeme komplexní dodávku na klíč, tedy kompletní zajištění všech činností souvisejících s danou investicí, tj. od konkretizace zadání přes zpracování studie a prováděcího projektu, získání příslušných povolení, vlastní realizaci, uvedení zařízení do zkušebního provozu až po kvalifikaci a případně i validaci prostoru a instalované technologie, a v neposlední řadě zajišťujeme dodávky a instalace kontinuálního monitoringu. Všechny činnosti probíhají dle, lety maximálně z efektivněnému, systému řízení LABOX, který se používá při takovýchto technologicky složitých investičních akcí. Všechny činnosti jsou též pokryty řízením kvality dle ISO 9001:2016, který je každoročně nezávisle prověřován.

Aplikace technologie čistých prostor

 

Konkurenční výhody

Dodavatelský systém Labox

 ikon konzultace

 KONZULTACE S KLIENTEM - STUDIE

Technologie čistých prostor je finančně velmi náročná investice, která zasluhuje maximální rozbor a především určení ideálního způsobu výstavby, aby byla ekonomicky maximálně efektivní. Vždy je třeba uvažovat, vedle technologických požadavků, i nad žádanou životností. Náš profesionální tým má víc jak 27 letou zkušenost s dodávkami čistých prostor a na každý čistý prostor se dívá individuálně s ohledem na maximální efektivnost investice pro klienta. Cílené konzultace a seznámení s požadavky jsou tedy základním kamenem celkového úspěchu. Výsledkem tohoto kroku by mělo být zpracování studie, která bude podkladem pro následující etapu tvorby projektové dokumentace.

projekce-2

PROJEKTOVÁ ETAPA

Poté co je znám hlavní koncept se začne pracovat na základní projektové dokumentaci, kterou lze předložit dozorovým orgánům. Většinou se jedná o projekt pro stavební povolení, který je nutný pro doložení stavebnímu úřadu. V případě dalších účastníků řízení, jako je např. ve farmacii Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Státní zdravotní ústav, zajišťujeme možnost předběžného odsouhlasení konceptu řešení. V případě dodávky na klíč se projektové práce na realizační dokumentaci vypracovávají takovým postupem, aby bylo možné i v průběhu projektové fáze zahájit vlastní stavbu. Toho docilujeme propracovaným systémem, který takovouto součinnost umožňuje a tím významně snižujeme celkový čas realizace investice.

projekce-3

REALIZACE

V případě dodávky na klíč je tato část investice zahájena již v průběhu projektové etapy. Všechny kroky mají přesně definovaný postup, aby byla zajištěna kvalita i časový harmonogram.

projekce-4

MĚŘENÍ A KVALIFIKACE

Každá dodávka není kompletní, dokud se neprovedou potřebná měření a prověření funkčnosti všech systému a zařízení. Všechna měření, kvalifikace a validace zajišťujeme sítí akreditovaných zkušebních laboratoří, tedy maximální autorizací k těmto měřením a tedy i nezávislostí nad výsledky. Veškeré výsledky jsou platné nejen v ČR ale i mezinárodně uznatelné. Zajišťujeme následující řetěz zkoušek:

  • DQ design kvalifikace
  • IQ instalační kvalifikace
  • OQ operační kvalifikace
  • PQ procesní kvalifikace
projekce-5

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Předáním dokončeného díla do užívání uživateli pro nás práce na projektu nekončí. Je to čas, kdy mnohdy víc než před vlastním dokončením je nutnost maximální funkčnosti a operativnosti celého díla, aby se zajistilo zamezení neřízených výpadků a mimořádných událostí a výdajů. O to se stará tým techniků, kteří zajišťují pravidelnou údržbu a servis dodaných zařízení a úplně informují klienta o případných provozních nákladech (jako je výměna filtračních vložek, apod.), předpokládané životnosti technologie a doporučení na jejich obnovu. Rovněž je aktivována měřící skupina, která zajišťuje pravidelné revalidace a monitoring. Na základě potřeby klienta a technologie zabezpečujeme i nepřetržitou servisní pohotovost 24/7 a komplexní facility management

Certifikace
NBU LABOX Osvedceni duverne 2017
cert CIA cz 2019 1
cert ISO cz
 
Členství
Související činnosti
Čisté prostory - výklad pojmu

Čisté prostory jsou prostory s řízenou čistotou vzduchu. Jsou používany tam, kde jsou definované nároky na prašnost, případně na teplotu, vlhkost a mikrobiální čistotu. Čisté prostory jsou definovány normou ČSN EN ISO 14644, VYR-36 a VYR-32 (SÚKL).

Typické oblasti použití technologií čistých prostor:

  

Připravujete, plánujete, či uvažujete o výstavbě čistých prostor?

Kontaktujte nás! Váš projekt jsme schopni realizovat ve všech stupních, od prvnotních konzultací až po výstavbu, validace a bezchybný servis. Kontaktní informace jsou zde.      

Obecnou poptávku nám můžete poslat pomocí obecného formuláře.  

Případně můžete využít specifický:

 

 

Poptat čistý prostor