Signalizace dveří pro čisté prostory

Interlocking system SZ-2000

Jedna z nejdůležitějších podmínek pro čisté prostory je zachování tlakového spádu pro zabránění kontaminace vnitřních prostor vnějším prostředím. Kritickým bodem jsou vstupy do prostředí s jinou třídou čistoty vzduchu, jako jsou dveře do personálních a materiálových propustí. Jako prostředek ochrany proti narušení těchto podmínek slouží signalizační systém. Systém SZ2000 je složen ze dvou hlavních částí: signalizační jednotka, koncové signální světla s akustickým alarmem, snímači polohy / pohybu. Dveře v čistém prostoru jsou rozděleny do skupin na základě tlakového obrazce prostoru. V případě otevření jakýchkoliv dveří dané skupiny dveří se signalizační světla rozsvítí. V případě, že obsluha nerespektuje varovný signál a otevře další dveře v dané skupině, rozezní se akustický alarm a případné porušení je možno hlásit i na centrálním systému monitoringu (jsou-li oba systémy propojeny). Signalizační světla jsou vyráběna ve verzi pro integraci do příčky / stěny, nebo zárubně dveří.

Signalizace stavu dveří ("Interlock system") podporuje dodržování správného toku lidí a materiálu v čistých prostorech, aby nedošlo ke kontaminaci vnitřních prostor i samotného produktu. Zařízení vychází z požadavků na čisté prostory dané normou ČSN EN ISO 14644.

Pomocí funkce tvorby skupin lze řešit i nejproblematičtější řešení pohybu osob a materiálu mezi prostory s rozdílnou řízenou čistotou, rozdílným tlakem, či jiným oddělujícím parametrem. Mikroprocesorová jednotka je ovládána pomocí jednoduchého rozhraní. Jeho ovládání je možné buď místně, nebo pomocí připojení osobního počítače přes USB rozhraní.  

01 01 01 02