logo Laminární box pro IVF centra | LABOX spol. s r.o.
State of the Art clean room technology

Laminární box pro IVF centra

Speciální laminární box pro práci v IVF centrech. Komplet je tvořen z komponent, které jsou v praxi odzkoušené a spolu zajišťují optimální laboratorní práci s buňkami.

Laminární box zajišťuje vynikající ochranu proti částicové i bakteriální kontaminaci zpracovávaných tkání a buněk.

Dle požadavku zákazníka jsou do boxu integrovány technologie jako např.:

  • stereomikroskop
  • invertovaný mikroskop
  • vyhřívaná pracovní deska
  • CO2 inkubátor
  • diodové osvětlení
  • LCD panel
  • a další

LAMINÁRNÍHO BOXU

Box v pracovním prostoru zajišťuje třídu čistoty A dle EC GMP Volume 4, Annex1, požadovanou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a díky nízké úrovni vibrací zároveň poskytuje ergonomicky ideální podmínky pro práci s mikroskopem.

Řízení je zajištěno mikroprocesorovou jednotkou, zajišťující efektivní a ekonomický chod. Oproti jiným obdobným zařízením jsou provozní náklady nižší až o desítky procent. Rychlost proudění je programovatelná v rozsahu 0,2 až 0,6 m/s. Pomocí jednoduchého tlačítka lze volit plný nebo útlumový chod.

Pracovní plocha je zhotovena z kvalitní nerezové oceli.

Výstupní vysoce účinný filtr má účinnost 99,995%, tzn. třídy H14.

Doporučená kombinace:

  • mikroskop NIKON SMZ645 s vyhřívanou deskou
  • inkubátor CO2 Labotect C16
  • LED osvětlení 

Výše uvedené technologické zařízení jsou doporučené. Jako přímý výrobci jsme Vám schopni provádět nadstandardní uživatelské úpravy a do boxu integrovat i Vámi preferovanou technologii (včetně LCD panelů, videokamer, apod.)

MIKROSKOP NIKON SMZxxx S VÝHŘÍVANOU DESKOU

V rámci odzkoušené kombinace doporučujeme integraci mikroskopu značky NIKON SMZ745 (800, 1000, 1250). Tento mikroskop dosahuje špičkových parametrů. Kromě vysokého zvětšení a vysoké pracovní výšky i vynikající ergonomie.

Pro práci s tepelně citlivým biologickým materiálem je pracovní plocha vybavena vyhřívanou deskou. Tato deska dosahuje nejen vynikající stability, ale i homogenity. Vrchní část desky je vyrobena ze stejného materiálu, jako je ostatní pracovní plocha, tedy z kvalitní nerezové oceli

INKUBÁTOR CO2 LABOTECT C16

Pro skladování buněk je do zadního panelu boxu integrován inkubátor s ochrannou atmosférou CO2 značky a Labotect C16. Tento 16 litrový inkubátor je vybaven dvěma policemi a alarmem. 

OSVĚTLENÍ DIODAMI

Pro účely prácí s DNA je box osazen výkonným diodovým osvětlením, které je k DNA přátelské. Pro maximální světelnou pohodu jsou boční stěny boxu prosklené v celém profilu.

REFERENCE

Naše zařízení jsou instalovány v IVF centrech v Praze, Brně, Karlových Varech a dalších místech u nás i v zahraničí.

banerfbb120 ivf
 
FBB120IVF
 
Rozměry
Typ

Vnější rozměry

/mm/

Rozměry pracovního prostoru

/mm/

  šířka výška hloub. šířka výška hloub.
FBB120-
12-IVF
1180 1250 575 1160 800 565
FBB120-
16-IVF
1580 1250 575 1560 800 565
FBB120-
24-IVF
2380 1250 575 2360 800 565

* jestliže potřebujete jiné rozměry boxu, tak nás prosím kontaktujte

Doplňující technické informace
Napájecí napětí 230V, 50 Hz
Příkon při maximálním výkonu 100% FBB120-12 330 W
FBB120-16 450W
FBB120-24 660W
Třída čistoty dle US FS 209E 100 (M3,5)
Třída čistoty dle EN ISO 14644-1 ISO Class 5
Jakostní třída dle EC GMP Volume 4, Annex 1 A
Rychlost proudění vzduchu* /m.s-1/ provoz 0,45 / útlum 0,20
Hluk v pracovním prostoru /db(A)/ max 57
Hluk vyzařovaný do okolí /dB(A)/ max 55
Intenzita osvětlení na pracovní ploše /1x/ min. 500