Servis a údržba čistých prostor

ČISTÉ PROSTORY (LABORATOŘE) včetně technologie (facility management)

Servis a údržba čistých prostor (laboratoří, a dalších prostor s řízenou čistotou vzduchu) včetně dílčích technologií. S ohledem na požadavky klienta a důležitosti technologie je možno zajistit i službu 24 hodin 7 dní v týdnu (24/7).

Komplexní facility management technologie čistých prostor:

Komplexní správa zahrnuje veškerou techniku klienta: vzduchotechnické systémy, systémy měření a regulace, chlazení, vytápění, zvlhčování, filtraci, přístrojovou techniku, kontinuální monitoring apod.

OPERAČNÍ SÁLY

Servis a údržba operačních sálů a dalších prostor s vysokou náročností na částicovou a mikrobiální čistotu vzduchu. Včetně výměny vysoce účinných filtrů HEPA (ULPA), případně výměny laminarizátorů (laminarizační fólie nad operačním polem), následného zaregulování systému vzduchotechniky a akreditované měření a validace (akreditace zkušební laboratoře dle ČSN EN/ISO 17025) dle požadavků SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a dalších dozorových orgánů.

VZDUCHOTECHNIKA

Servis a údržba celých systémů i samostatných částí. Měření všech vzduchotechnických parametrů, zaregulování vzduchotechnických systémů.

LAMINÁRNÍ BOXY

U laminárních boxů zařízení provádíme validace a běžný servis (výměna spotřebního materiálu, HEPA filtrů, předfiltrů, zářivek apod.). Provádíme též dekontaminaci laminárních boxů dle ČSN EN 12469 parami formaldehydu a v neposleční řadě i bezpečnostně technické kontroly (BTK). Zajišťujeme jak servis vlastních zařízení, tak i zařízení ostatních výrobců.

Před vlastní objednávkou servisních služeb doporučujeme předem konzultovat (viz. kontakty nebo zaslat požadavek přes webové rozhraní).

thumb projekce 05
thumb projekce 08
thumb vymena filtru HEPA web
 

 

Pro zadání servisního zásahu nebo údržby můžete použít tento obecný formulář