Profil firmy

LABOX spol. s r.o.byla založena v roce 1993 v Praze.

První oblastí jsou dodávky investičních celků v oblasti čistých prostorů ( tj. prostorů s řízenou čistotou vzduchu ) pro farmacii, zdravotnictví, elektroniku, potravinářství, biotechnologie, a dále vzduchotechniku pro aplikace ve všech oblastech použití , apod. na klíč. Našim zákazníkům nabízíme kompletní zajištění všech činností souvisejících s danou investicí tj. od konkretizace zadání přes zpracování studie, získání příslušných povolení, vlastní realizaci, uvedení zařízení do zkušebního provozu až po kvalifikaci a případně validaci prostoru a instalované technologie

Druhou oblastí je výroba a dodávky laminárních boxů pro aplikace vyžadující vysokou definovanou čistotu a laminární proudění vzduchu v pracovní oblasti. Pro tyto aplikace jsme navrhli a vyrábíme širokou škálu, jak stolních boxů pro lékárny a laboratoře typu FBB, tak i modulovou stavebnici z modulů typu FBB Portal pro vytváření větších pracovních ploch a pro krytí technologických linek. Poslední novinka jsou boxy vyvinuté speciálně pro centra asistované reprodukce, FBB120-IVF (a to jak verze stolní, tak závěsné).

Dále vyrábíme a dodáváme laminární boxy typu biohazard, mikrobiologicky bezpečnostní boxy MB a biologické izolátory IZO pro práci s biologicky aktivními a toxickými látkami, které představují nejvyšší míru zabezpečení obsluhy a okolí před možnou kontaminací.

Do oblasti výroby spadá též vývoj nestandardních vzduchotechnických výrobků z oblasti filtrace vzduchu , např. filtry pro jadernou energetiku a pod.

Jakost výroby a dodavatelských činností je garantována certifikátem ISO 9001:2016 , vystaveným společností ITI TÜV.

Pro práci s utajovanými skutečnostmi jsme, Národním bezpečnostním úřadem, certifikováni pro přístup k utajovaným informacím do stupně utajení důvěrné.

V rámci výrobní činnosti poskytujeme i servis a opravy laminárních boxů, čistých prostorů a vzduchotechniky a to i jiných výrobců a dodavatelů.

Pro technologické celky čistých prostor a laboratoří zajišťujeme komplexní facility management, včetně zajištění servisu a údržby dílčích technologií.

Třetí oblastí činnosti firmy je oblast měření, validací a kalibrací. Pro tyto činnosti byla v rámci firmy vybudována

a) akreditovaná zkušební laboratoř, č.1313, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025, zajišťující měření v následujících oblastech:

měření mikroklimatických a vzduchotechnických parametrů

kvalifikace a validace čistých prostorů,laminárních boxů, operačních sálů a jiných prostor s řízenou čistotou vzduchu

měření v oblasti filtrace aerosolů

kvalifikace a validace tepelných zařízení (sterilizátorů, autoklávů, stolních i komorových lednic, mrazících zařízení, inkubátorů, topných desek apod.)

b) kalibrační laboratoř, která zajišťuje:

kalibace počítačů částic

kalibrace nefelometrů (aerosolových fotometrů)

Výběr referencí

 • Státní zdravotní ústav Praha
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha
 • Ústav jaderného výzkumu, a.s.
 • Vojenský technický ústav Pozemního vojska Vyškov
 • Mikrobiologický ústav AV ČR
 • Fyzikální ústav AV ČR
 • Státní veterinární ústav Praha
 • Česká geologická služba
 • Jaderné elktrárny Mochovce, Temelín, Jaslovské Bohunice
 • ZENTIVA, a.s. (člen skupiny SANOFI)
 • IMUNA PHARM, a.s.
 • FARMAK, a.s.
 • BIOMEDICA, a.s.
 • SYNTHESIA, a.s.
 • VCHZ Pardubice - Semtín
 • ITEST Plus, s.r.o.
 • POLYPEPTIDE Laboratories
 • BIOPHARM, a.s.
 • Institut klienické a experimentální medicíny IK+EM
 • Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
 • ŠKODA MLADÁ BOLESLAV
 • ŠKODA PLZEŇ, a.s.
 • SIEMENS, a.s.
 • CONTINENTAL AUTOMOTIVE
 • Driessen Aerospace CZ, s.r.o.
 • Nemocnice na Homolce, Masarykova nemocnice na Bukově OPSL, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Vojenská nemocnice Plzeň, ON Nové Město na Moravě - ON Jičín - Nemocnice Sv. Zdislavy-Velké Meziříčí - ON Třebíč - ON Jihlava - ON Kyjov - CLINICUM Vysočany - ON Písek - FN Hradec Králové - FN Ostrava - Poruba, FN Plzeň, Nová Masarykova nemocnice na Bukově OPSL, Nemocnice Svitavy, Nemocnice Pardubice, FN Ostrava, FN E. Beneše, Plzeň, Dětská nemocnice Brno, a další.
 • OHS Most, OHS Chomutov, a další.
CERTIFIKACE
nbu labox osvedceni
certifikat_2020 O společnosti
cert ISO cz
ČLENSTVÍ
 • česká komora autorizovaných inženýrů ČKAIT
 • asociace strojních inženýrů ASI
 • asociace akreditovaných laboratoří ILEC
INFORMACE Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY

Labox, spol.s r.o. se sídlem Brandýská 8, 250 90 Jirny, vedená u MS v Praze, oddíl C, vložka 22918

výpis z obchodního rejstříku

údaje z registru plátců DPH